Biskupství brněnské

Matka Vojtěcha Hasmandová: heroické ctnosti potvrzeny

Ilustrace
8.12.2014

V sobotu 6. prosince 2014 schválil papež František dekret o heroických ctnostech boromejky Vojtěchy Hasmandové. Právě letos uplynulo sto let od jejího narození.

Brno: Matka Vojtěcha Hasmandová, dlouholetá generální představené Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského se narodila 25. března 1914 v Huštěnovicích u Velehradu a zemřela 21. ledna 1988 ve Znojmu-Hradišti v pověsti svatosti. V době komunistické totality byla oporou všem, kteří u ní hledal pomoc a oporu, zvláštní pozornost věnovala kněžím. Brněnský biskup Vojtěch Cikrle se s ní setkával během svého kaplanského působení ve Znojmě: „Vždycky jsme společně slavili třiadvacátého dubna svátek svatého Vojtěcha, a nejen při těchto svátečních setkáních jsem cítil její podporu a blízkost projevovanou knězi, který žil své poslání ve zvláštní době. A nezažíval jsem to sám. Její blízkost vnímali všichni kněží, kteří tehdy na Znojemsku působili nebo tudy jen projížděli a mohli se s ní setkat. Matka Vojtěcha kolem sebe šířila pokoj a radostnou důvěru i tehdy, když se jednalo o těžké věci. Přijímala vše s vnitřním klidem a provázela nás kněze - ale nejen nás - modlitbou. Vytvářela všem láskyplné zázemí, domov…“

Diecézní část procesu blahořečení Matky Vojtěchy Hasmandové zahájil brněnský biskup Vojtěch Cikrle 26. listopadu 1996 v Brně, v roce 2004 byl proces předán do Říma.

Životopis Matky Vojtěchy Hasmandové a další informace o ní je možné nalézt na
http://www.boromejky.cz/matkavojtecha
http://www.biskupstvi.cz/hasmandova-vojtecha

Jak uvádí Milan Glaser na webu české sekce Vatikánského rozhlasu, kromě dekretu Matky Vojtěchy Hasmandové schválil papež František dekrety týkající se zázraků na přímluvu tří blahoslavených sester:

bl. Jany Emilie de Villeneuve, francouzské zakladatelky Kongregace sester Neposkvrněného Početí Castres (nar. v Toulous 9.března 18141, zemř. v Castres 2. října 1854);

bl. Marie Alfonsiny Danil Ghattas, zakladatelky Kongregace sester nejsvětějšího růžence z Jeruzaléma (nar. 4.října 1843 v Jeruzalémě, zemř. 25. března 1927 v Ain Karem);

bl. Marie od Ježíše Ukřižovaného, vl. jménem Maria Baouardy, bosé karmelitky a mystičky (nar. 5. ledna v Abellin v Galileji, zemř. 26. srpna 1878 v Betlémě).

Pět dekretů prohlašuje heroické ctnosti těchto Božích služebnic:
s. Karmela od Ježíše, vl. jménem Francesca Prestigiacomo, zakladatelky institutu sesetr Nejsv. Srdce Vtěleného Slova (nar. 15. října 1858 v Palermu, zemř. 14. prosince 1948 v Římě),

s. Marie Séiquer Gayá, zakladatelky apoštolských sester Krista Ukřižovaného (nar. 12. 1891 v Murcii ve Španělsku, zemř. 17. červnece 1975 tamt.),

Praxeda Fernández García, španělská laička, matka rodiny a členka třetího řádu sv. Dominika (nar. 21.července 1886 v Puente de la Luisa, zemř. 6. října 1936 v Oviedo);

Elisabetta Tasca, italská laička, matka rodiny (nar. 24. dubna v San Xenone degli Ezzelini, zemř. 3. listopadu 1978 ve Vo´ di Brendla).
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality