Biskupství brněnské

Nová boží muka v Olešnici

Ilustrace
15.7.2012

V neděli 15. července 2012 v 11.00 hodin, v den 10. výročí ničivé povodně v Olešnici, požehná kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Mons. Václav Slouk nová boží muka a následně i opravenou hasičskou zbrojnici.

 

Jak říká R.D. Pavel Lazárek, místní duchovní správce:

"Velkým a nezapomenutelným okamžikem v dějinách naší diecéze byla návštěva Svatého otce Benedikta XVI. na Tuřanském letišti v Brně v roce 2009. Mohutné přípravy probíhaly nejenom v samotném Brně, ale i v ostatních farnostech, které se svou aktivní účastí podílely na jednotlivých setkáních s papežem v Praze, Brně a Staré Boleslavi. Mezi tehdy možná těžko postřehnutelné události v naší farnosti patřilo i vyhledání a následné opracování tří základních kamenů z lomů v okolí Olešnice. První z nich byl určen pro naše komunitní farní centrum (dnes KFC Rafael), druhý byl pl&a acute;nován pro stavbu Božích muk a třetí pro křížovou cestu ztvárňující bolesti našeho regionu promítnuté do bolestí křížové cesty Ježíše Krista. Všechny tři kameny požehnal Svatý otec přávě na brněnském letišti.

Nekončící pracovní aktivity doprovázející opravy fary nám však neumožnily pomýšlet v blízké době na realizaci božích muk. Jejich podoba sice postupně dozrávala, ale samotná stavba byla odložena. Až nedávno přišli zástupci města s myšlenkou připomenout vhodným způsobem desáté výročí od povodně v Olešnici, a tak téma Božích muk znovu ožilo. Město přijalo za své myšlenku sakrální ztvárnění památníku povodně a chopilo se vlastní realizace záměru.

Společně s olešnickým starostou panem Pešou, technickým projektantem panem Kánským a majitelem sousedního pozemku panem Ježem jsme se vydali po silnici vedoucí v současnosti přes zemědělské družstvo a ústící mezi Kněževsí a Veselkou. Zde jsme si upřesnili farností navržené místo, ze kterého by boží muka shlížela na rozlehlé polnosti, po kterých se v roce 2002 neúprosně řítila na Olešnici povodňová vlna.

Boží muka jsou navržena jako zděná štíhlá stavba se základnou na trojúhelníkovém půdorysu – odkazujícím na Nejsvětější Trojici – završená kaplicí směřující hranami do čtyř světových stran – symbolizující univerzálnost naší víry – a opatřenou kovářskými reliéfy z dílny pana Cacha s podobou svatých patronů proti přírodním katastrofám: svatého Floriána - pomocníka při požáru, svatého Jana Nepomuckého - pomocníka při povodni, svatou Agátu - ochránkyni při zemětřesení a suchu a svatou Barboru - ochránkyni proti blesku a vichřici. Jednotlivé světce by měly doprov&aac ute;zet i symboly přírodních živlů naznačených na reliéfech: oheň, voda, země a vzduch. Na vrcholu pak bude umístěn kříž a pod ním symbol představující Pannu Marii ukazující na Krista, který jediný dokáže poručit větru i vodě.

Dá-li Bůh, budeme 15. července při kněževeské pouti (přesně v den 10. výročí ničivé povodně) slavit u nových božích muk mši svatou (v 11 hod.), a následně je požehnáme. Přestože jsme jako farnost stavbu Božích muk odsunuli, budou v brzké době stát. Na tomto příkladě je krásně vidět, jak ne všechno musí vždy záviset jen na nás, ale jak Bůh pomáhá dobré záměry dovést ke zdárnému. Ať se tedy nová Boží muka stanou nejen připomínkou zkázonosných povodní, ale i zhmotněnou modlitbou, která skrze naše přímluvce směřuje k Bohu, aby nás i naši zem ochraňoval před vším nebezpečím.

Kéž by i třetí základní kámen pro stavbu křížové cesty ztvárňující bolesti regionu nezůstal ležet ladem, ale stal se prostředkem k činům, za kterými stojí Bůh".

Příloha
Nákres reliéfů