Biskupství brněnské

Revitalizace Knihovny Biskupství brněnského

Název projektu: Biskupství brněnské – Revitalizace Knihovny Biskupství brněnského

V roce 2023 se Biskupství brněnské stalo příjemcem dotace na projekt s názvem Biskupství brněnské - Revitalizace knihovny Biskupství brněnského. Realizací projektu vznikne prostor pro studium a volný výběr knih. Cílem projektu je zlepšení přístupnosti a zajištění ochrany knihovních fondů.
 
Registrační číslo projektu: CZ.06.04.04/00/22_002/0002270
Projekt je spolufinancován EU.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality