Biskupství brněnské

Modlitby poutníka

Apoštole svatý Jakube, tebe Ježíš povolal mezi prvními učedníky,

jako první jsi pil z kalicha utrpení našeho Pána.

Jsi velkým ochráncem poutníků.

Učiň, ať jsme na naší pouti pevní ve víře a radostní v naději.

Chceme jít cestou křesťanského života - povzbuzuj nás,

abychom nakonec došli i do slávy našeho Pána.

Amen.

 

*

 

Otče, odevzdávám se do tvých rukou.

Učiň se mnou vše podle tvé vůle.

Ať sešleš cokoliv, za všechno ti děkuji.

Přijmu vše, co je tvou vůlí - ať se naplní na mně a na všem tvém stvoření. Nechci víc, Otče.

Svěřuji se ti do rukou a vše ti s láskou odevzdávám.

Jdeš se mnou, Ježíši, ty jsi Cesta, s tebou mi nic nechybí.

Amen.

(Texty převzaty z poutnických materiálů ze Santiaga de Compostelly)

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality