Biskupství brněnské

Litanie ke sv. Pavlovi

Lásko Boha Otce, zachraň nás.
Milosti našeho Pána Ježíše Krista, oživ nás.
Seslání Ducha Svatého, posvěť nás.

Svatý Pavle, oroduj za nás.
Ty, kterého Bůh zahrnul milosrdenstvím, oroduj za nás
Ty, jemuž se zjevil Boží Syn, oroduj za nás
Ty, jenž ses stal nástrojem, který si Kristus vyvolil, oroduj za nás
Ty, který jsi byl určen za hlasatele pravdy, apoštola a učitele národů, oroduj za nás
Ty, jehož apoštolát byl potvrzován zázraky a znameními, oroduj za nás
Ty, který jsi byl věrným služebníkem rodící se církve, oroduj za nás
Ty, který jsi národům daroval Kristovo evangelium i celý svůj život, oroduj za nás
Ty,který jsi nosil křesťany v srdci i ve svých okovech, oroduj za nás
Ty, jenž jsi byl ukřižován s Kristem, oroduj za nás
Ty, v němž žil a působil Kristus, oroduj za nás
Ty, který jsi nemohl být odloučen od lásky Kristovy, oroduj za nás
Ty, který jsi snášel vězení a útrapy, oroduj za nás
Ty, který jsi trpěl bolesti a nebezpečí, oroduj za nás
Ty, který jsi byl ještě v těle uchvácen do nebe, oroduj za nás
Ty, který jsi oslavil svou službu, oroduj za nás
Ty, který jsi po skončení svého běhu očekával věnec spravedlnosti, oroduj za nás.

Beránku Boží, který jsi obrátil Pavla pronásledovatele, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi korunoval Pavla apoštola, smiluj se nad námi.
Beránku Boží, který jsi oslavil Pavla mučedníka, smiluj se nad námi.

V: Ty jsi vyvoleným nástrojem, svatý Pavle, apoštole.
O: Jsi hlasatelem pravdy po celém světě.

Modleme se: Bože, který jsi působením apoštola Pavla učil všechny národy Kristově pravdě, dej, prosíme, abychom, když slavíme jeho památku, zakoušeli jeho mocnou přímluvu. Skrze Krista, našeho Pána.
Amen
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality