Biskupství brněnské

Modlitby k Duchu Svatému

Duchu Svatý,
pravý prameni světla a moudrosti,
vznešený původce všeho bytí!
Milostivě pronikni paprskem své jasnosti
temnoty našeho rozumu
a zbav nás hříchu a nevědomosti.

 Dej nám bystrost v chápání,
dobrou paměť k uchovávání vědomostí,
schopnost pravého úsudku,
jemnost a přesnost k vysvětlování,
plnost, bohatost a něhu ve vyjadřování.

 Nauč nás dílo začínat,
provázej nás v jeho průběhu
a pomoz ke zdárnému dokončení.
Dej, abychom sloužili Boží pravdě
a uchraň nás pošetilé pýchy z toho, co víme.

 Dej, abychom nikdy nezapomněli,
že důležitější než všechno pachtění,
je stále více poznávat Tebe,
jediného pravého Boha.
Skrze Krista, našeho Pána.

Amen


 Věřím v Ducha Svatého.

Věřím, že

může odstranit naše předsudky

může změnit naše návyky.

může přemoci naši lhostejnost.

nás může nadchnout k lásce.

nás může zbavit zlého.

nám může dát odvahu k dobrému.

může přemoci náš zármutek.

nám může dát lásku k Božímu slovu.

nám může odejmout pocit méněcennosti.

nám může dát sílu v utrpení.

nám může dát na pomoc bratra.

může proniknout mou bytost.

 

Přijď, Duchu Svatý.

Přicházej jako světlo, které v náš prozáří jakékoliv temnoty.

jistota, která vysvobozuje z pout závislostí.

radost, která dává našemu životu lesk a půvab.

pokoj, který vítězí nad nesouladem a zmatkem.

krása, která je pramenem všeho skutečně krásného.

štěstí, které je naplněním všeho, po čem toužíme.

víra, kterou poznáváme Boží záměry a odpovídáme na ně.

naděje, která nás chrání před skleslostí a sobectvím.

láska, která v nás spojuje božské a lidské

a kterou se stáváme jako Ty darem pro druhé.

Přijď, Duchu Svatý.

 (Vojtěch Cikrle)
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality