Biskupství brněnské

Modlitba o přímluvu blahoslavené Restituty Kafkové

Milosrdný Bože,

děkujeme ti za blahoslavenou mučednici Marii Restitutu,
v níž jsi nám dal příklad ochotné služebnice a statečné ženy.

Neúnavně sloužila nemocným a slabým
a hájila víru a lidskou důstojnost
i za cenu pronásledování a ztráty života.

Bl. RestitutaDej i nám sílu, abychom svou víru věrně žili
a vyznávali, že v kříži je spása, život a naděje.

Chraň a posiluj pronásledované
a zmírni bolesti všech nemocných a trpících.

Je-li to ve shodě s tvou vůlí,
uděl nám na přímluvu blahoslavené sestry Restituty milost,
o kterou tě prosíme…..

Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality