Biskupství brněnské

Modlitba naší rodiny

Dobrý Bože, náš Otče,
Ty jsi o nás věděl dřív, než jsme se narodili.
Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili do jedné rodiny.

Pomáhej nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi,
abychom si navzájem pomáhali, odpouštěli a dělali si radost.

Dej, ať jsme k sobě navzájem pozorní a neseme spolu vše dobré i zlé.
Dej, ať nás spojuje vzájemná láska, abys mohl být stále uprostřed nás.
Dej, ať všechno od Tebe i od druhých. přijímáme s vděčností.

Ukaž nám, jak může naše rodina pomáhat nemocným,
osamělým a starým lidem.

Žehnej také ostatním rodinám v naší farnosti,
zůstávej s námi se všemi svou milostí, dobrotou,
se svým slovem i s požehnáním.
Amen.

Panno Maria, svěřujeme se do Tvé mateřské ochrany,
přimlouvej se za nás ve všech našich potřebách.
Amen.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality