Biskupství brněnské

Výstava v Diecézním muzeu

Ilustrace
18.6.2024 - 29.9.2024

Doctores Ecclesiae – Církevní učitelé
750 let od úmrtí sv. Tomáše Akvinského

krypta katedrály sv. Petra a Pavla v Brně
středa 20. června 2024 – 29. září 2024 

Výstava instalovaná v kryptě brněnské katedrály sv. Petra a Pavla s názvem Doctores Ecclesiae – Církevní učitelé přibližuje život a dílo tzv. andělského doktora (Doctor angelicus) sv. Tomáše Akvinského, od jehož úmrtí v roce 1274 uplynulo právě letos 750 let. Instalace se nezaměřuje pouze na osobnost tohoto významného středověkého myslitele v kontextu doby, ve které žil, ale skrze umělecká díla přibližuje i další nositele a nositelky titulu církevní učitel. Návštěvníci se tak mimo jiné dozví, jaké podmínky by měl kandidát tohoto titulu splňovat, či kolik z 37 doposud prohlášených učitelů pochází z evropského kontinentu. Mezi vystavené exponáty patří díla věhlasných autorů, jakými jsou barokní mistři Josef Winterhalder st. (1702–1769) a Josef Stern (1716–1775). Jsou zde zastoupena též díla z okruhu Petra Jana Brandla (1668–1735) a Jana Lukáše Krackera (1719–1779). Až na výjimky se jedná o výpůjčky z římskokatolických farností brněnské diecéze. Současná tvorba je zastoupena sochou sv. Antonína Paduánského v životní velikosti od brněnského řezbáře Heřmana Kotrby (1913–1989) a studií k oltářnímu obrazu nově vysvěceného klášterního kostela sv. Terezie z Avily v Drastech nedaleko Prahy od Milivoje Husáka (1950). V neposlední řadě jsou k vidění i liturgické předměty s emailovými zobrazeními jednotlivých světců a historické tisky, např. vydání Sumy teologické z roku 1558. Mezi vystavenými exponáty vyniká velká monstrance z kostela sv. Maří Magdaleny v Brně.

Výstavu podpořilo Statutární město Brno v rámci projektu Kultura v areálu Petrova 2024. Otevírací doba je denně v čase 10 – 17 hodin, ve čtvrtek do 16 hodin (polední přestávka 12:30–13 hod.).

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality