Biskupství brněnské

Výběrové řízení na pozici ředitele Diecézní charity Brno

Ilustrace
15.4.2024 - 27.5.2024

     Biskupství brněnské vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pozice
ŘEDITEL / ŘEDITELKA DIECÉZNÍ CHARITY BRNO


Popis pracovní náplně:

Ředitel koordinuje, plánuje a rozhoduje v těchto oblastech:
•    strategické cíle organizace
•    rozhodovací a výkonné procesy v organizaci
•    chod organizace v souladu právními předpisy, etickými pravidly a hodnotami
organizace jakožto církevní právnické osoby
•    finanční rozpočty organizace a hospodářský výsledek
•    sociální, zdravotní a jiné služby organizace
•    obchodní a marketingové strategie organizace
•    rozvoj vztahů s klíčovými partnery (s Biskupstvím brněnským, Správní radou DCHB, 
se zástupci ministerstev, krajů i obcí, zdravotních pojišťoven apod.)
•    dotace a fundraising, udržování a rozvoj vztahů s donátory
•    investice, rozvojové aktivity a nové projekty
•    vytváření podmínek pro kontinuální zlepšování produktivity práce
•    rozvoj firemní kultury
•    reprezentace organizace u odborné i laické veřejnosti, v médiích, na jednáních se stálými partnery, potenciálními klienty, státními institucemi a dalšími subjekty

Co požadujeme:

•    VŠ vzdělání nejlépe ekonomického, právního nebo sociálního zaměření
•    minimálně 5 let praxe v řídící pozici
•    znalost práce na PC (MS Office, internet, sociální sítě)
•    řidičské oprávnění vozidel sk. B
•    orientaci v oblasti sociální práce a zdravotní péče
•    zkušenosti s řízením projektů financovaných z dotací
•    orientaci v oblasti fundraisingu a PR
•    dobrou orientaci v církevním prostředí
•    komunikativnost a kreativitu, samostatnost a časovou flexibilitu
•    empatii pro potřeby lidí v duchu evangelia
•    znalost světového jazyka výhodou
•    trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost

Co nabízíme:

•    finanční ohodnocení dle mzdové tabulky Diecézní charity Brno ve 14. třídě
odpovídající pozici ředitele a osobní hodnocení ve výši 25 % základní mzdy
•    práci na plný úvazek
•    6 týdnů dovolené
•    podmínky pro duchovní rozvoj dle individuálních potřeb
•    manažerské vzdělávání a supervizi
•    služební vozidlo a IT vybavení i k soukromým účelům, home office, flexibilní pracovní dobu, sick days
•    stravenky
•    prostor k dlouhodobému růstu a uplatnění vlastních nápadů

Podmínky pro zařazení do výběrového řízení:
Do 27. 5. 2024 zašlete na e-mail: kancler@biskupstvi.cz
nebo do datové schránky Biskupství brněnského, ID datové schránky: rd4mi3a

•    profesní životopis
•    motivační dopis v rozsahu max. jedné strany A4
•    koncepci rozvoje a směřování Diecézní charity Brno na období pěti let v rozsahu max. 4 stran A4
•    kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
•    kopii dokladu o nejvyšší vámi zastávané řídící funkci
•    čestné prohlášení o bezúhonnosti
•    souhlas k nakládání s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení
ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb.

Vybraní uchazeči budou pozváni k osobnímu pohovoru.
Předpokládaný nástup 1. 9. 2024.
Biskupství brněnské si vyhrazuje právo pracovní pozici ředitele Diecézní charity Brno neobsadit nebo výběrové řízení zrušit.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality