Biskupství brněnské

Další etapa synodálního procesu

Ilustrace
5.3.2024 - 10.4.2024

Výva biskupa Pavla

Milí přátelé,

synodální proces se stává životním stylem církve. Loni v říjnu se konalo generální shromáždění biskupské synody v Římě. Následně jsme byli vyzváni, abychom se v rámci diecézí vyjádřili k vybraným tématům, která z tohoto shromáždění vzešla.

Chci vás pozvat, abyste se během postní doby opět setkali, ať už v rámci synodálních skupinek nebo společenství, a některým z těchto témat se věnovali. Další informace o postupu dostanou farní koordinátoři synodálních skupin a duchovní správci farností, najdete je i na webu biskupství. Výstupy ze skupinek očekávám po Velikonocích, konkrétně do 10. dubna.

Přeji nám všem, abychom v rámci setkání, naslouchání a rozlišování byli otevřeni Duchu Svatému.

Váš biskup Pavel

 

Další etapou synodálního procesu je nyní pozvání Generálního sekretariátu synody k reflexi vybraných témat Souhrnné zprávy říjnového shromáždění biskupské synody “Synodální církev v misijním poslání”.

Církev se učí vnímat rozmanitost jako bohatství. V dosavadním synodálním procesu jsme si vyzkoušeli, jak důležité a zároveň těžké je naučit se naslouchání, které bere v úvahu všechny hlasy. 

 Hlavní aktuální otázkou nynějšího období synodálního procesu tedy je: 

“JAK být (s ohledem na naše různé životní role a osobní dary) synodální církví, která naslouchá, je otevřená, vychází vstříc s pochopením a je věrná Ježíšově evangeliu? 
Co nám může pomoci více žít tuto spoluzodpovědnost?”

 A témata určená generálním sekretariátem synody):

o    Církev je poslání (kap.8)
o    Ženy v životě a poslání církve (kap.9)
o    Zasvěcený život a laická sdružení a hnutí: charismatické znamení (kap.10)
o    Jáhni a kněží v synodální církvi (kap.11)
o    Biskup v církevním společenství (kap.12)
o    K církvi, která naslouchá a doprovází (kap.16)
o    Struktury spoluúčasti (kap.18)
o  Pastorace rozvedených a žijících neregulérních svazcích (Téma pro naši diecézi, které není obsaženo v závěrečném dokumentu. Smyslem je zmapovat dosavadní praxi, zkušenosti a návrhy pastorace rozvedených. Tyto budou podstoupeny pracovní skupině, která se této problematice věnuje.)

 
V polovině února byla tato témata spolu s výzvou k pokračování synodních setkání zaslána farním koordinátorům a tito výsledky svých jednání zašlou diecéznímu týmu do 10. dubna 2024. Po jejich zpracování budou výsledky zveřejněny.
Případné dotazy zodpovíme na adrese synodalita@dieceze.cz.

Požehnanou postní dobu a společné putování otevřené Duchu svatému přeje a vyprošuje 

Petr Šikula, diecézní koordinátor
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality