Biskupství brněnské

Brněnská diecéze realizovala v roce 2023 velké množství oprav

Ilustrace
2.2.2024 - 29.2.2024

V brněnské diecézi jsme loni opravili desítky kostelů a dalších budov – pokračovat chceme i letos 

Střechy, fasády, opravy vnitřního vybavení kostelů nebo restaurování mobiliářů. Projekty napříč brněnskou diecézí usilují o to, aby se na místa, která církev spravuje, lidé rádi vraceli. Finance čerpají farnosti z dotací, darů i vlastních zdrojů. Také Biskupství brněnské se věnuje opravám. Loni investovalo zhruba 70 milionů Kč a desítky milionů korun chce na tento účel použít i letos. Peníze zamíří například do kláštera v Dolních Kounicích nebo na Biskupské gymnázium v Brně a Katolické gymnázium v Třebíči.

Místa, na která míří výletníci, kam se chodí lidé modlit, obdivovat sakrální architekturu nebo prostory, ve kterých se vzdělávají děti a mládež. Církevní majetek představuje širokou škálu možností služby lidem, je proto potřeba s ním správně hospodařit a starat se o to, aby mohl plnohodnotně sloužit i v budoucnu. “Každý rok se snažíme podporovat ty projekty, které chápeme jako stěžejní z pohledu přínosu pro věřící, obce i komunity, které je využívají. Osobně mám radost z toho, když se místo v naší péči těší oblibě lidí ze všech částí společnosti a dokáže nabídnout krásnou a důstojnou kulisu pro společné zážitky,” říká biskup Pavel Konzbul. 
Velká část investic je zpravidla podpořena dalšími prostředky z evropských dotací, norských fondů, rozpočtu Jihomoravského kraje nebo kraje Vysočina, nebo příspěvků obcí a farností. Velké díky za spoluúčast patří i všem dárcům a sponzorům, bez kterých by se financování naší diecéze neobešlo.

 

A jaké velké investice Biskupství brněnské v roce 2023 podpořilo?


Klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích

Příkladem místa s nezaměnitelným geniem loci je klášter Rosa Coeli v Dolních Kounicích. Původní domov premonstrátek z 12. století chráněný jako kulturní památka láká nejen tuzemské návštěvníky. Biskupství v areálu dlouhodobě obnovuje ohradní zdi jako součást protipovodňových opatření kláštera, práce ale mají v budoucnu proměnit i klášterní předprostor a vzniknout by mělo taky nové informační centrum. Biskupství loni na opravy vyčlenilo 500 000 Kč, letos bude pokračovat s investicí 2,5 milionu Kč z vlastních zdrojů a prostředky získanými z dotačních titulů evropských fondů.


Biskupské gymnázium Brno a Katolické gymnázium Třebíč

Dvě prestižní církevní školy, ze kterých vzešla důležitá jména současné společenské scény jako je Jan Grolich, Eva Fruhwirtová nebo TIMO. Biskupské gymnázium v Brně navštěvuje 830 studentů a Katolické gymnázium v Třebíči navštěvuje 360 studentů.
Biskupství brněnské zahájilo v roce 2023 tříletou částečnou rekonstrukci gymnázia v Brna, která zahrnuje vybudování nového křídla školy, v němž budou moderní učebny pro výuku chemie, fyziky nebo IT. Během rekonstrukce se rozšíří i mateřská škola a to hned o dvě nové třídy - dětí tak místo čtyřiceti dokáže přijmout osmdesát. Celkové náklady jsou vyčísleny na zhruba 106 milionů korun. Větší část peněz pokryje dotace z evropských fondů IROP, biskupství přispěje z vlastních zdrojů necelých 38 milionů korun.
Studenti Katolického gymnázia v Třebíči mohou od loňského října využívat nové učebny pro výuku odborných předmětů v oblasti přírodních věd a cizích jazyků. Celkové náklady jsou více než 16,5 milionu Kč, větší část pokryje dotace z evropských fondů IROP, biskupství přispělo z vlastních zdrojů cca 2,7 milionu Kč.


Biskupský dvůr v Žatčanech

Jednou z původních staveb, kterou se biskupství snaží revitalizovat, je Biskupský dvůr 
v Žatčanech. Areál někdejšího mlýna, později sýpky, skladů a konírny koupilo v druhé polovině 19. století a spolu s okolními pozemky pronajímalo až do roku 1949, kdy byl dvůr znárodněn. V éře komunismu sloužil jako zemědělské družstvo, zpátky do rukou biskupství se dostal v roce 2016. To ho teď znovu pronajímá. Investice do samotných budov a předprostoru areálu v loňském roce dosáhla na 28,4 milionu Kč, letos vyčlenilo biskupství pro záchranu a obnovu žatčanského dvora dalších 10 milionů Kč.


Petrov 7

Národní kulturní památka a náročné opravy, na kterých bylo potřeba najít shodu s památkovou péčí. Společné úsilí se ale vyplatilo a dlouho prázdný objekt s brněnskou adresou Petrov 7 teď bude sloužit ubytovávání kněží. Biskupství do něj loni investovalo přes 36 milionů Kč.
Další významné opravy a rekonstrukce na území brněnské diecéze:
Chrám sv. Ignáce v Jihlavě
Po rekonstrukci se loni podařilo otevřít i kostel sv. Ignáce z Loyoly v Jihlavě. Barokní chrám na hlavním náměstí prošel rozsáhlými opravami průčelí a střechy. Kromě duchovního prostoru nabídne Ignác nově i kulturní vyžití díky užší spolupráci s městem a pořádat se v něm budou v návštěvnické sezóně i prohlídky s průvodcem. Financování projektu za skoro 33 milionů Kč se podařilo zajistit z velké části z fondů EHP a Norska, nemalými příspěvky vypomohlo i město Jihlava, kraj Vysočina, Ministerstvo kultury ČR a sama farnost. 

Gotický kostel sv. Jakuba v Brně

Významná architektonická památka s osmi set letou historií prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Vyměnila se střecha a gotická okna, rozsáhlou obnovou prošel krov a bylo nutné zrekonstruovat kamenné ozdobné prvky na fasádě. Kostel bude v roce 2024 opět otevřen pro bohoslužby. Díky rekonstrukci budou moci lidé navštívit nově připravovanou audiovizuální výstavu v unikátních krovech tohoto chrámu. Největší část financí na rekonstrukci jde z grantů Evropské unie. Na opravy přispěl také Jihomoravský kraj, město Brno a stovky velkých či drobných dárců.

Stavba roku v Jaroměřicích nad Rokytnou

Úspěch loni slavil i kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde se rekonstrukci podařilo dokončit ke konci roku 2022. Barokní areál si po technicky náročných opravách vysloužil prestižní titul Stavba roku 2023. Návštěvníci ocení zpřístupnění veřejnosti dosud uzavřených prostor - doporučujeme zejména věž s vyhlídkou do zámecké zahrady. 

Tisková zpráva ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality