Biskupství brněnské

1. Hromniční pouť a Průvod světla v Bučovicích

Ilustrace
2.2.2024

1. Hromniční pouť a Průvod světla v Bučovicích


V pátek 2. února 2024 v 16.30 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie začne modlit radostný růženec, od 17.00 bude sloužena mše svatá spojená s žehnáním svící a po ní bude následovat Průvod světla. 

Bližší informace ZDE


Bučovický kostel je mariánské místo se zaniklou poutní tradicí. Vznik zdejšího poutního místa se klade do první poloviny 18. století a váže se k soše Panny Marie Hromničné, která je zřejmě přesnou kopií sochy z kostela řádu trinitářů ve Vídni na Alser Straße. Sochu nechal zhotovit bučovický knížecí účetní Ferdinand Jan Faber se svou ženou Annou Klárou u brněnského sochaře J. Schertze. V historických dokumentech je možné nalézt informace o podivuhodných a zázračných událostech, které byly připisovány milostné soše Matky Boží Hromničné z Bučovic. K Panně Marii Hromničné se konala zvláštní procesí, kdy poutníci žádali o pomoc proti suchu nebo v dobách války, jak v kronice popisuje Ferdinand Jan Faber. Poutní tradice však v tomto místě zanikla vlivem josefínských reforem.


Milostné soše se však i dnes věnuje jistá pozornost. V současnosti je socha převlékána a upravována podle liturgie, k těmto účelům je součástí inventáře bučovického farního kostela několik šatů a plášťů k různým liturgickým obdobím.
Na Hromnice neboli na svátek Uvedení Páně do chrámu se konaly (a někde dosud konají) slavné průvody, při nichž se nosí rozžaté svíce, symbol Krista, tím je připomínáno biblické Simeonovo proroctví, jež Krista Ježíše nazval světlem národů.


1. Hromniční pouť včetně Průvodu světla je součástí projektu "Restaurování varhan a revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Bučovicích" financovaného z Fondů EHP 2014-2021.

Plakát k akci ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality