Biskupství brněnské

Papežská vyznamenání v brněnské diecézi

Ilustrace
24.1.2024 - 29.2.2024

 

V říjnu roku 2023 udělil papež František hodonínskému děkanovi Josefu Zouharovi jako prvnímu knězi z brněnské diecézi ocenění Pro Ecclesia et Pontifice. Toto ocenění získal za celoživotní obětavou službu a stal se tak historicky prvním knězem brněnské diecéze, který obdržel toto vyznamenání. Už před ním jej ale získali dva laici – babička patera Zouhara Marie Zouharová a prvorepublikový politik Československé strany lidové a jihlavský patriot Alois Janáček. Oba vyznamenané spojuje mimořádná síla víry, kterou předávali dál a mohou díky ní sloužit jako příklad dalším generacím.


Alois Janáček se po vzniku Československé republiky dostal do okruhu rodící se Československé strany lidové, působil ve studentských katolických organizacích a zastával funkci předsedy celostátního Ústředí katolického studentstva československého. Po studiích pracoval jako vedoucí na Městském stavebním úřadě v Jihlavě a pod jeho dozorem byly v roce 1933 odkryty vzácné fresky z období rané gotiky v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Právě za tuto zásluhu rok poté obdržel jako vůbec první věřící brněnské diecéze papežské ocenění. 


Největší odvahu a sílu své víry byl nicméně nucen prokázat až později, v roce 1948. Jako jeden z prvních poslanců Československé strany lidové byl ze strany vyloučen, protože kritizoval skutečnost, že se Lidová strana stala loutkou komunisty kontrolované Národní fronty. Na začátku roku 1949 byl Janáček zatčen a tvrdě vyslýchán, později spolu se svými kolegy ve vykonstruovaném procesu odsouzen na doživotí. Dopisy, které posílal z vazby i výkonu trestu, jsou navzdory cenzuře autentickým svědectvím o morální síle i hloubce jeho víry.


Marie Zouharová ze Senetářova u Macochy vychovala 8 synů, z nichž 6 se stalo kněžími. Celý její životní příběh je důkazem toho, jak vzácná je schopnost předávat druhým nadšení pro život s Bohem a jak podstatnou roli hrají matky pro kněžská povolání. Vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice jí papež udělil v roce 1939. Letos ji následoval její vnuk, který stejné ocenění obdržel za zásluhy v kněžské službě.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality