Biskupství brněnské

Setkání Diecézního týmu pastoračních aktivit pro ministranty

Ilustrace
14.1.2024 - 25.1.2024

Nový Diecézní tým pastoračních aktivit pro ministranty se poprvé setkal na Petrově a zahájil svoji činnost

Členy tohoto týmu jsou ministrantští koordinátoři za jednotlivé děkanáty, pověřený kněz P. Jiří Janalík a také dva trvalí jáhni Jan Husek a Adolf Jílek.

Setkání bylo zahájeno mši svatou v katedrále sv. Petra a Pavla, při níž členové týmu ministrovali a kterou celebroval P. Pavel Šenkyřík, biskupský vikář pro pastoraci a vzdělávání. Ten byl také přítomen následnému jednání týmu, které vedl František Kroutil, diecézní vedoucí ministrantů.

Programem tohoto setkání bylo představení plánu péče o ministranty v letošním roce a úkoly pro koordinátory s tím související. Hlavními diecézními akcemi se v roce 2024 stanou diecézní pouť ministrantů v Rajhradě (27. dubna 2024) a setkání vedoucích ministrantů na Petrově (28. září).

Důležitým úkolem koordinátorů je také uspořádání alespoň jednoho setkání ministrantů v každém děkanátu. Velký důraz je kladen na podporu ministrantských společenství v jednotlivých farnostech. 


Novému ministrantskému diecéznímu týmu přejeme hodně zdaru a pro jeho službu vyprošujeme dary Ducha svatého.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality