Biskupství brněnské

Slavnostní žehnání nových varhan ve Křtinách

Ilustrace
3.12.2023

Římskokatolická farnost Křtiny zve všechny farníky i poutníky na žehnání nových křtinských varhan, 
které se uskuteční v neděli 3. prosince 2023 u mše svaté v 10:30 hod.


Odpoledne ve 14:00 hod. se uskuteční slavnostní koncert na nově požehnané varhany.
Vstupenky na koncert v ceně 200 Kč bude možné si zakoupit hodinu před koncertem 
u obou vstupů do kostela.


“Rekonstrukce křtinských varhan probíhala v letech 2021-2023 ve varhanářské dílně firmy Attentus Qualitatis z Lomnice u Tišnova. Celkové náklady na rekonstrukci varhan dosáhly částky 9,5 milionu českých korun. Od roku 2021 probíhá souběžně s opravou varhan adopce píšťal, u které si do dnešního dne našlo svého mecenáše 620 píšťal, což je přibližně polovina všech píšťal v nástroji. Adopce bude probíhat i dál. Cílem je adoptovat všechny píšťaly v nástroji, aby tak každá píšťala měla svého mecenáše. Věříme, že do dvou nebo tří let by se nám to mohlo s podporou různých dárců podařit.”- říká P. Metoděj Ján Lajčák O.Praem, duchovní správce křtinské farnosti a poutního místa.


 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality