Biskupství brněnské

Advent a Vánoce v brněnské katedrále

Ilustrace
25.11.2023 - 8.1.2024

Advent v brněnské katedrále

2.12.        17.00  Adventní varhanní koncert  
                           Posluchači Konzervatoře Brno

4.12.          6.00  Roráty v katedrále

8.12.        17.30  Slavnost Neposkrvněného početí Panny Marie
                           Pontifikální mše svatá s biskupem Vojtěchem

9.12.        17.00  Adventní varhanní koncert 
                           Posluchači Konzervatoře a JAMU Brno

10.12.        9.00  Převzetí Betlémského světla
                           Pontifikální mše svatá s biskupem Vojtěchem

                17.00  Adventní koncert 
                           Předprodej vstupenek na www.smsticket.cz

11.12.        6.00  Roráty v katedrále

16.12.      17.00  Adventní varhanní koncert
                           Varhany – Alžběta Plachá, zpěv – Robin Červínek

18.12.        6.00  Roráty v katedrále

23.12.      19.00  Adventní varhanní koncert
                           Hudba Johanna Sebastiana Bacha (varhaník – Petr Kolař)


Vánoce v brněnské katedrále

24.12.      16.00  Vánoční mše svatá pro rodiče a děti s biskupem Vojtěchem
                           Zazní výběr vánočních koled v podání všech přítomných dětí a dospělých

                24.00  Pontifikální mše svatá (půlnoční) s biskupem Pavlem
                           Tradiční vánoční koledy zpívají všichni věrní křesťané
                           Zpěv – Richar Kolař, žesťový soubor řídí Petr Kolař

25.12.        7.30  Latinská mše svatá
                           Missa XI. Orbis factor a proprium ze slavnosti Narození Páně
                           Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich

                  9.00  Mše svatá

                10.30  Slavnost Narození Páně
                           Pontifikální mše svatá s biskupem Pavlem

                           Jan Evangelista Kypta: Pastorální mše »Křesťanové milí«
                           Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT, sólisté a orchestr
                           Varhany – Dagmar Kolařová, řídí – Petr Kolař

                16.00  Vánoční koncert Kantilény
                           Tradiční koncert brněnského dětského sboru
                           Předprodej vstupenek: Besední ulice

                19.30  Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční »Hej mistře«
                           Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská
                           Orchestr Katedrály sv. Petra a Pavla, sólisté, řídí Petr Kolař
                           Předprodej vstupenek: TIC Panenská 1, Donum Petrov 9

                           Plakát k akci ZDE

26.12.        7.30  Latinská mše svatá
                           Missa VIII. De Angelis a proprium ze svátku sv. Štěpána
                           Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich

                   9.00  Mše svatá

                 10.30  Svátek sv. Štěpána
                            Pontifikální mše svatá s biskupem Vojtěchem

                18.00  Svatoštěpánský koncert
                           Zpěv – Richard Kolař, varhany – Petr Kolař
                           Vstupné dobrovolné 

31.12.        7.30  Ranní bohoslužba

                16.00  Slavnostní mše svatá na závěr občanského roku

1.1.            9.00  Mše svatá

                10.30  Pontifikální mše svatá ke cti Matky Boží Panny Marie

                16.30  Novoroční koncert 
                           Petr Kolař – 25 let ve službách katedrální hudby
                           Předprodej: TIC Brno Panenská 1, DONUM Petrov 9

                           Plakát k akci ZDE

5.1.            7.30  Ranní bohoslužba

                17.30  Slavnostní vigilie Zjevení Páně 
                           Dětský sbor katedrály Petrováček, řídí Františka Nevrlá

7.1.            7.30  Ranní bohoslužba

                  9.00  Mše svatá svátku Křtu Páně
                           Dómský komorní sbor, řídí Dagmar Kolářová

                10.30  Vox Gaudens
                           Školní sbor a sólisté ZUŠ Varhanická, řídí Jana Suchomelová

                18.00  Koncert na konci Vánoc
                           Vánoční hudební skvosty a společně zpívané koledy
                           Brněnský katedrální sbor MAGNIFICAT a jeho hosté
                           Vstupné dobrovolné

                           Plakát k akci ZDE

8.1.          19.00  Tříkrálový koncert
                           Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Czech vistuosi a hosté
                           Předprodej vstupenek: Diecézní muzeum Petrov 1 nebo        www.czechvistuosi.cz
    
 

Celý program je možné vidět ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality