Biskupství brněnské

Podpora pastoračních projektů na rok 2024

Ilustrace
15.11.2023 - 31.1.2024

Hlavním tématem pastoračních projektů pro rok 2024 bude evangelizace.

Biskupství brněnské proto rozdělí mezi farnosti, které projeví zájem, až 1 000 000 Kč na podporu evangelizačních aktivit. 


„Šířit živé evengelium – to by mělo být hlavní poslání pastoračních aktivit pro nadcházející rok. Spousta farností se o to aktivně snaží dlouhodobě, za což jsem moc vděčný, a jako biskupství chceme tuto snahu podpořit. Farnosti, kde dosud na podobné aktivity nebyla kapacita, k nim chceme povzbudit. Evangelizace by neměla být jen o tom zvát nevěřící do kostela, ale i o tom vyjít z kostela ven za nimi. Všichni máme odpovědnost za naše bližní,“ říká biskupský vikář pro pastoraci Pavel Šenkyřík.


Podmínkou pro udělení grantu je uspořádání konkrétní evangelizační akce nebo realizace systémového evangelizačního programu. O jakou konkrétní akci nebo program se může jednat? Inspirovat se můžete třeba na stránkách pastorace.biskupstvi.cz, kde najdete konkrétní příklady.

Žádost může podat kterákoli farnost z brněnské diecéze na základě zpracování pastorační radou. Nejzazší termín pro podání žádostí bude 31. leden 2024, vyhodnoceny pak budou nejpozději do 29. února.

Aby byla žádost úspěšná, musí obsahovat jasně stanovené cíle projektu a cílové skupiny, popis projektu, informace o tom, kdy a kde bude realizován, jaký je jeho pastorační přínos, na základě jakého ukazatele jej lze hodnotit a jaký bude položkový rozpočet projektu.

Podrobnosti o všech podkladech pro správné zpracování pastoračního projektu včetně povinných formulářů a tabulek naleznete ZDE. Případné dotazy můžete směrovat na e­-mail pastorace@dieceze.cz.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality