Biskupství brněnské

Vyznamenání papeže Františka pro Mons. Josefa Zouhara

Ilustrace
2.10.2023 - 30.10.2023

Papež František vyznamenal jihomoravského kněze, mons. Josefa Zouhara záslužným oceněním Pro Ecclesia et Pontifice. Ocenění, označované také jako čestný kříž, papež udělil u příležitosti výročí 80 let věku a 55 let od Zouharova kněžského svěcení. Předal mu ho brněnský diecézní biskup Pavel Konzbul v neděli 1. října. Hodonínský děkan se tak stal historicky prvním knězem, který obdržel toto vyznamenání v brněnské diecézi."


Důvody vyznamenání shrnuje biskup Pavel Konzbul: „Otec Josef Zouhar je jedním z mých nejlepších a nejstarších spolupracovníků, vyniká věrností a obětavostí v kněžské službě, a to nejen v pastorační práci jakožto farář a děkan, ale také jako zodpovědný za diecézní charitu. Velmi cenný byl jeho přínos jakožto člena kněžské rady a sboru poradců.“ 


Ocenění pro všechny „obyčejné“ kněze


Vyznamenání Pro Ecclesia et Pontifice zavedl v roce 1888 papež Lev XIII. Od té doby jej papeži udělují nejen kněžím, ale i laikům a jedná se o nejvyšší papežské vyznamenání takového typu. Do brněnské diecéze ocenění míří vůbec poprvé. „V naší diecézi slouží okolo 320 kněží a vyznamenání otce Zouhara vnímám nejen jako vyznamenání výjimečnosti jeho kněžské služby, ale také jako ocenění pro všechny kněze, kteří svou práci vykonávají jako službu lidem. Často se o kněžích v médiích mluví jen v návaznosti na skandály, ale většina z nich odvádějí desítky let poctivou a obětavou službu pro lidi, kterou málokdo veřejně ocení.  Mám radost, že si papež František jejich práce váží,“ říká biskup Konzbul.

Kdo je P. Josef Zouhar? Farář i prezident diecézní charity


Římskokatolický kněz brněnské diecéze Josef Zouhar se narodil 8. října 1943 v Senetářově, pochází z devíti sourozenců, kněžími bylo i jeho šest strýců a také čtyři jeho bratři. Zajímavostí je, že stejné papežské vyznamenání ( Pro Ecclesia et Pontifice) získala v roce 1939 i matka Josefa Zouhara, Marie Zouharová. Po absolvování střední školy v Blansku nastoupil v roce 1960 do kněžského semináře. Po kněžském svěcení v roce 1968 začínal jako kaplan v Jedovnicích, později působil ve farnostech v Moravské Nové Vsi, ve Ždánici, v Lovčicích u Kyjova, v Hodoníně, Lužicích u Hodonína a Mikulčicích. V roce 2006 ho už jako děkana děkanství hodonínského papež Benedikt XVI. jmenoval kaplanem Jeho Svatosti. Mezi lety 2002 a 2021 také zastával funkci prezidenta Diecézní charity Brno a v současnosti je biskupským delegátem pro oblast charitativní činnosti církve v brněnské diecézi.

 

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality