Biskupství brněnské

Představujeme nové brněnské kanovníky

Ilustrace
14.9.2023

Představujeme tři nové kanovníky Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, které bude brněnský biskup Mons. Mgr. Ing. Pavel Konzbul, Dr. instalovat při slavnostní bohoslužbě ve čtvrtek 14. září 2023 v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla.

Novými kanovníky biskup Pavel Konzbul jmenoval R. D. Mgr. Marcela Javoru, faráře v Brně-Komíně, Mons. Františka Koutného, děkana rosického děkanství a faráře v Troubsku a R. D. ICLic. Mgr. Jana Nekudu , faráře ve farnosti Bořitov a excurrendo administrátora ve farnostech Černá Hora a Dlouhá Lhota, soudce Diecézního církevního soudu.
 

Životopis R. D. Mgr. Marcela Javory

javora

Marcel Javora se narodil 31. října 1965 v Brně, kde vyrůstal s dalšími dvěma bratry. V roce 1984 maturoval na Střední knihkupecké škole v Luhačovicích, poté se přihlásil ke studiu bohosloví. Kvůli pronásledování církve komunistickou totalitou byl přijat na teologickou fakultu a do kněžského semináře v Litoměřicích až v roce 1988. Čas využil k absolvování základní vojenské služby a práci ve svém oboru v knihkupectví Barvič – Novotný v České ulici v Brně.

Po dvou letech studia na bohoslovecké fakultě Univerzity Karlovy a v kněžském semináři v Litoměřicích byl brněnským biskupem poslán na rok jako prefekt do nově se rodícího Teologického konviktu. Následovalo další studium na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde promoval v roce 1994. Po roční jáhenské praxi v Třebíči přijal v roce 1995 v Brně kněžské svěcení od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a byl ustanoven jako kooperátor ve farnosti Ivančice.

Od roku 1996 sloužil jako administrátor ve farnostech Otnice, Bošovice a Kobeřice u Brna. Ještě v témže roce byl ustanoven administrátorem ve farnosti Bohdalice a současně byl poslán biskupem Cikrlem jako vyučující v oboru Liturgická hudba a zpěv na fakultu do Olomouce, kde na katedře Liturgické teologie a v Arcibiskupském kněžském semináři působí dodnes, rovněž jako zpovědník bohoslovců. Od roku 2008 mu byla svěřena v diecézi péče o povolání, v letech 2013-2022 byl členem Diecézní komise pro formaci kněží. V roce 2003 byl ustanoven jako farář do farnosti Vysočany u Blanska, od roku 2014 působí ve farnosti Brno-Komín.

 

 

Životopis Mons. Františka Koutného

koutnýFrantišek Koutný se narodil 12. srpna 1950 v Počátkách, vyrůstal spolu s třemi staršími sourozenci ve vesnici Mysletice u Telče, farnost Kostelní Myslová. V roce 1968 maturoval na SVVŠ v Dačicích a téhož roku byl přijat na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Praze se sídlem v Litoměřicích. Teologická studia v letech 1968-1973 však absolvoval na pobočce v Olomouci. Po jejich ukončení byl 30. června 1973 vysvěcen v Brně na kněze biskupem Josefem Vranou, olomouckým apoštolským administrátorem.

Hned 1. července nastoupil jako kaplan do Blanska, po třech měsících odešel na vojenskou službu do Karlových Varů. Po jejím skončení byl od 1. října 1975 do 30. 6. 1978 kaplanem v Hodoníně, od 1. 7. 1978 do 30. 6. 1979 kaplanem v Jihlavě u Matky Boží a poté v letech 1979 – 1984 kaplanem v Brně u sv. Janů (u minoritů). Po dalších třech letech farářského působení v Doubravici nad Svitavou odešel do Litoměřic, kde byl nejdříve vicerektorem kněžského semináře (1987-1990) a od 1.7. 1990 do 31. 8. 2002 rektorem Teologického konviktu v Litoměřicích. V září 2002 se stal vicerektorem Papežské koleje Nepomucenum v Římě. Od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2014 byl rektorem kostela sv. Maří Magdaleny v Brně.

V prosinci roku 2014 byl ustanoven farářem v Troubsku a do roku 2015 také excurrendo administrátorem ve Střelicích u Brna. Od roku 2014 je rovněž děkanem rosického děkanství a kromě farnosti Troubsko má aktuálně na starosti jako excurrendo administrátor farnost Neslovice. Dne 23. listopadu 1996 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován kaplanem Jeho Svatosti, 5. prosince 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.


Životopis ICLic. Mgr. Jana Nekudy

nekudaJan Nekuda se narodil 22. května 1961 v Ivančicích. Spolu se třemi sourozenci vyrůstal v Zakřanech, farnost Vysoké Popovice, kde dosud žije jeho rodina.

V roce 1980 maturoval na gymnáziu v Zastávce u Brna a v roce 1980 začal studovat na Přírodovědecké fakultě tehdejší UJEP v Brně. Po druhém ročníku studium přerušil a od října 1982 nastoupil na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Litoměřicích. V letech 1984-1986 vykonal základní vojenskou službu, po níž pokračoval ve studiu teologie. Po jejím absolvování přijal 25. června 1989 v Brně kněžské svěcení z rukou pražského světícího biskupa Jana Lebedy.
V letech 1989-1990 působil jako kooperátor v Rajhradě, pak krátce jako administrátor ad interim v Blansku a v letech 1990-1991 jako člen pohořelického farního týmu ve farnostech Branišovice, Troskotovice a Našiměřice. V letech 1991-1994 odešel na výpomoc do litoměřické diecéze a působil v Centru mládeže v Příchovicích a ve farnostech Desná v Jizerských horách a Horní Polubný.

V letech 1994 – 2013 byl ustanoven farářem v Pozořicích, 2013-2023 farářem ve Šlapanicích a od 1.8.2023 je ustanoven farářem ve farnosti Bořitov a excurrendo administrátor farností Černá Hora a Dlouhá Lhota. V období 1. 1. 2000 až 31.7.2023 zastával službu děkana modřického děkanství, od roku 2003 byl pět let postulátorem beatifikačního řízení P. Jana Buly.

V letech 1998-2000 absolvoval studium církevního práva na Katolické univerzitě v Lublinu. Od roku 2000 je jmenován soudcem Diecézního církevního soudu v Brně a od roku 2022 zastává také službu obhájce svazku u Diecézního církevního soudu v Hradci Králové. Dne 5. prosince 2007 mu brněnský biskup Vojtěch Cikrle udělil medaili sv. Petra a Pavla za obětavou kněžskou službu.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality