Biskupství brněnské

Blíží se „Doba stvoření“, čas zamyslet se nad péčí o společný domov

Ilustrace
1.9.2023

Již za 12 dní začíná „Doba stvoření“, několik týdnů mezi 1. září a 4. říjnem, během nichž máme příležitost věnovat větší pozornost tomu, že nás a svět, který můžeme společně se všemi ostatními tvory obývat, stvořil dobrý Bůh, aby se o dobro, jímž sám je, mohl s námi podělit.

Je to čas, kdy můžeme děkovat za svět a všechny jeho obyvatele. Níže přinášíme materiály ke slavení této doby.

Každý rok předkládá Ekumenický řídící výbor Doby stvoření téma, které umožňuje křesťanům různých denominací po celém světě sjednotit se kolem určitého aspektu svého vztahu k stvořenému světu. Tématem roku 2023 je „Ať proudí spravedlnost a pokoj“, logem oslav je „Mohutná řeka“. Obojí odkazuje k verši z knihy proroka Amose: „Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jako proudící potok!“ (Am 5,24).

Ekumenický řídící výbor nás vyzývá, abychom naslouchali těm, kdo jsou nejvíc zasaženi klimatickou nespravedlností a ztrátou biodiverzity, propůjčovali jim svůj hlas a zasazovali se o klimatickou a ekologickou spravedlnost. Zve nás, abychom svými modlitbami a liturgiemi volali po spravedlnosti, nejen pro lidi, ale pro všechno stvoření, abychom se zodpovídali ze svých ekologických hříchů, měnili své postoje a svá jednání a budovali správné vztahy nejen s lidmi, ale se všemi Božími tvory, abychom tak svými životy ztělesňovali vzájemnou propojenost, partnerství mezi lidmi a vším ostatním, co žije na Zemi. Jednotlivé toky, jimiž se Boží pokoj a spravedlnost vlévá do stvoření – jednotlivci, rodiny, křesťanské denominace – se jako přítoky mohutné řeky mohou spojit ve větším hnutí za spravedlnost.

Více zde https://www.cirkev.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality