Biskupství brněnské

První česká mše v Lisabonu: Sedm biskupů a přes osmdesát kněží

Ilustrace
6.8.2023

Tématem prvního dopoledního programu v českém centru v Lisabonu byla podle přání papeže Františka péče o stvoření. Katechezi věnovanou integrální ekologii měl pro mladé poutníky připravenou plzeňský biskup Tomáš Holub.

Hlavním celebrantem následné bohoslužby byl Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, kázal biskup Josef Nuzík, administrátor olomoucké arcidiecéze. Koncelebrovali další biskupové a přes 80 kněží.

Fotogalerie: Člověk a víra

Biskup Tomáš Holub v katechezi připomněl, že péče o přírodu, vztahy nebo jakékoliv dobré dílo je potřeba nejprve zakotvit v Bohu. „Můžeme se vydat jako Maria na cestu, když uvěříme, že nás Bůh povolal jménem, počítá s námi a má v nás zalíbení. Pak můžeme svět přetvářet k dobru. Ve chvíli, kdy se snažíme zachránit svět vlastními silami a zvládnout vše sami, nefunguje to.”

K mladým promluvil v kázání následně biskup Josef Nuzík, který položil přítomným otázku: „Máš poklad svého života? Prosme, aby i skrze celé setkání v Lisabonu se Pán stal naším pokladem, a abychom chtěli jít tou cestou, na kterou ukazuje starozákonní Mojžíš. Setkávat se s Bohem jako přítelem, který umí rozzářit naše bytí.

V závěru mše svaté biskup Wasserbauer poděkoval a požehnal všem českých pořadatelům. Dopoledním programem provázeli moderátoři Jakub Šimek a Michael Málek z Chocně. Hudební doprovod zajistila AG schola z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. Vystoupily také tanečnice ze Žďáru nad Sázavou s choreografií na mariánskou píseň Korunovaná.
(TS ČBK)
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality