Biskupství brněnské

Národní katechetický kongres v Kroměříži

Ilustrace
31.10.2023

Katechetická sekce České biskupské konference ve spolupráci s diecézními katechetickými centry pořádá pro všechny, kdo se jakkoli angažují na poli evangelizace, katecheze a náboženského vzdělávání, XII. celostátní katechetický kongres.

Uskuteční se od 10. do 12. listopadu 2023 v Kroměříži, v prostorách Arcibiskupského gymnázia, a jeho ústředním tématem bude „Umění komunikace“.

„Pro každého, kdo se osobně setkal s Ježíšem, a zejména pro ty, kteří se podílejí na misijní, pastorační a katechetické službě církve, je výzvou komunikovat adekvátním způsobem obsah křesťanské víry,“ říká ředitel Katechetické sekce ČBK P. Mariusz Kuźniar a dodává: „Kongres je příležitostí k přemýšlení nad tímto tématem, také pro rozšíření odborných znalostí, načerpání inspirace do další služby a především nabízí možnost vzájemného setkání a výměny zkušeností s ostatními.“

Kongresu se zúčastní P. Luciano Medii, profesor misijní katechetiky na Papežské univerzitě Urbaniana v Římě, dále biskup Pavel Konzbul, Marcela Fojtíková Roubalová, P. Petr Bulvas nebo Terezie Pilátová Osecká. Kromě přednášek se účastníci mohou zúčastnit také praktických seminářů, přihlásit se je třeba nejpozději do 31. října.

Přihlášky, program a aktuální informace naleznete na www.katecheze.cz.
(TS ČBK)
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality