Biskupství brněnské

Brno bude mít nového děkana a dómského faráře

Ilustrace
1.9.2023

V rámci prázdninových přesunů kněží (viz https://www.biskupstvi.cz/2023-07-04-proc-se-prekladaji-knezi) dostane jihomoravská metropole nového děkana a katedrála sv. Petra a Pavla nového faráře.

Dlouholetý brněnský děkan Václav Slouk, který tuto službu zastával od roku 1999, předá tuto službu svému nástupci P. Vladimíru Záleskému, který byl roku 2002 farář ve Žďáru nad Sázavou II.. Václav Slouk byl 26. června zvolen proboštem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně, slavnostně bude uveden do úřadu 14. září v 17.30 hodin v katedrále.

P. Tomáš Koumal, který byl od roku 2016 farářem u katedrály sv. Petra a Pavla se bude po prázdninách stěhovat do Hodonína, kde bude farářem a současně děkanem hodonínského děkanství. Tam vystřídá dosavadního faráře a děkana Josefa Zouhara, který zde byl farářem od roku 1989, děkanem od roku 1999 a na podzim zde oslaví své 80. narozeniny.

Novým farářem na Petrově se stane P. Pavel Šenkyřík, který je současně biskupským vikářem pro pastoraci a vzdělávání v brněnské diecézi.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality