Biskupství brněnské

Vyjádření Biskupství brněnského ke kauze kněze T. Ž.

Ilustrace
8.6.2023

Dne 24. května 2023 obdrželo Biskupství brněnské podnět od zletilé ženy, která byla dle předloženého rozsudku Okresního soudu v Blansku poškozena vážnou újmou na svých právech.

Činu sexuální povahy se dopustil kněz brněnské diecéze T. Ž., působící na Blanensku. Protože předložené skutečnosti nejsou slučitelné s veřejným výkonem duchovní služby, byl s okamžitou platností zbaven výkonu úřadu správce svěřených farností.

Biskup Pavel Konzbul se s poškozenou osobně setkal, vyjádřil jménem diecéze omluvu a nabídl konkrétní pomoc. Dále bez odkladu učinil vše potřebné pro vyřešení a nápravu. Bylo zahájeno interní šetření této záležitosti, po jehož skončení budou stanoveny další kroky. Po tuto dobu má kněz omezeno veřejné působení, byl mu nařízen kontakt s odborným psychologem a přidělen stálý dohled zkušeného kněze, který má dbát na to, aby byla dodržována předepsaná terapie a respektováno nařízení biskupa. Kněz T. Ž. se za své jednání omluvil a svého činu lituje.
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality