Biskupství brněnské

Mše a modlitby za synodální proces

Ilustrace
31.5.2023

V rámci přípravy na XVI. řádné generální shromáždění biskupské synody se budou také u nás, stejně jako v ostatních zemích, konat mše a mariánské modlitby.

Všichni jsou zváni k účasti na mši svaté a modlitbě před Palladiem v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi ve středu 31. května 2023 od 18.00 hodin. Hlavním celebrantem bude Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský.

Cílem modlitebních setkání je, jak se uvádí v prohlášení, „uvědomit Boží lid o důležitosti probíhajícího procesu a vyzvat věřící, aby jej doprovázeli modlitbou“, a vložit „pod zvláštní ochranu Panny Marie celý synodální proces v církvi, zejména práci generálního shromáždění“.

Plakátek ZDE

Modlitby ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality