Biskupství brněnské

Úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na květen 2023

Ilustrace
7.5.2023

Modleme se, aby církevní hnutí a skupiny znovu denně objevovaly své evangelizační poslání a sloužily potřebám světa svými charismaty. Modleme se také za mladé lidi.

Co vlastně vede nespočet křesťanů k tomu, že se sdružují do hnutí a skupin, aby se nasadili pro spásu druhých? Pracovat do úmoru na rozmanitých periferiích světa a společnosti? Jsou při pohledu na tento svět dotknuti a přitahováni Ježíšovou opuštěností na kříži. Zasáhne je Ježíšova nejvyšší míra lásky. A proto nemohou zůstat slepí a hluší k jeho volání! Nechtějí být jen aktivní navenek, nýbrž chtějí mít účast na tom, co jeho Srdce prožívá, žije a přetavuje v blízkost Božího milosrdenství.

Základní jádro a charisma křesťanství spočívá v přechodu ze smrti k životu. Jistěže jsou důležité Kristem ustanovené úřady a služby v církvi, ale mariánský princip – naslouchat Slovu – tento svět potřebuje nejvíce. Objevit charismata žen je nejvlastnějším obsahem většiny hnutí a nových skupin. „Žena je matkou a vidí tajemství církve mnohem jasněji než my muži.“ (papež František)

Více ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality