Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2023

Ilustrace
28.5.2023

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí brněnský biskup Pavel Konzbul v neděli 28. května 2023 v 10.30 hodin při slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti. Biřmování přijmou věřící nejen z petrovské farností, ale také z dalších farností z Brna a okolí.

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality