Biskupství brněnské

Katechumeny čeká o Velikonocích křest

Ilustrace
26.2.2023

Několik desítek katechumenů bude v neděli 26. února 2023 při pontifikální bohoslužbě v brněnské katedrále od 10.30 hodin jako každoročně přijato mezi čekatele křtu.

Obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu koná biskup ve společenství s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry, přáteli a všemi, kteří katechumeny doprovázejí v době jejich přípravy. Těmito obřady vstupují katechumeni do období bezprostřední přípravy na křest, který přijmou ve svých farnostech letos o Velikonocích. Bohoslužbě bude předsedat brněnský biskup Pavel Konzbul.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality