Biskupství brněnské

Tříkrálová sbírka 2023: Každá koruna pomáhá!

Ilustrace
3.2.2023

Sčítání letošního ročníku Tříkrálové sbírky je v brněnské diecézi u konce. Laskaví dárci do více než 5,5 tisíců charitních kasiček i přes nelehkou dobu věnovali 38 045 431 korun, což je o 4,5 mil. Kč více oproti loňskému roku.

Do ulic v brněnské diecézi vyrazilo přes 17 tisíc koledníků, kteří přinesli radost a boží požehnání. I v letošním roce poputují peníze na pomoc těm nejpotřebnějším – seniorům, lidem bez domova, nevyléčitelně nemocným nebo lidem ve složité životní situaci prostřednictvím Charitní záchranné sítě.

Brňané na pomoc potřebným věnovali v letošním roce celkem 3 282 759 korun. Štědří byli i dárci v on-line darech, kdy na pomoc lidem v nouzi zaslali 252 010 korun. Do Tříkrálové sbírky se v letošním roce zapojily farnosti, školy a školky, instituce i různá sdružení – např. Skaut a Junák. „V letošním roce máme v Brně v plánu ze získaných peněz nakoupit speciální koupací lůžko pro klienty Domova pokojného stáří Kamenná, přispět na nákup auta pro zdravotní sestry, které navštěvují pacienty v jejich domovech či bezpečně upravit prostory zahrady v Azylovém domě pro matky s dětmi,“ uvedl ředitel Oldřich Haičman.

Tříkrálová sbírka v diecézi

Tříkrálová sbírka probíhá ve všech oblastních Charitách brněnské diecéze. V diecézi nejvíce vykoledovali v Oblastní charitě Rajhrad. Pro potřebné získali dokonce 6 058 826 korun. Peníze ze sbírky pomohou dovybavit Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa či vybudovat parkoviště pro terénní automobily. Velkorysí byli i dárci v Oblastní charitě Žďár nad Sázavou, kde věnovali těm nejpotřebnějším celkem 4 830 587 korun. Z tříkrálových darů budou podpořeny služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je podílení se na zabezpečení svozu uživatelů do denních stacionářů pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením Nesa a Rosa. Uživatelé nejsou schopni sami uhradit celkové náklady na svoz, bez kterého by nemohli stacionář navštěvovat. (Z tiskové zprávy DCH Brno)

Přehled dalších záměrů sbírky najdete také na: https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality