Biskupství brněnské

Vyjádření Biskupství brněnského ke kauze kněze J.Č.

Ilustrace
11.1.2023

Včera (10.1.2023) byly v médiích zveřejněny informace o podezření na sexuální zneužívání nezletilé dívky na Znojemsku. K těmto zprávám vydává Biskupství brněnské následující vyjádření:

Biskupství brněnské obdrželo v únoru 2019 podnět, v němž bylo uvedeno, že před třinácti lety mělo pravděpodobně dojít k sexuálnímu obtěžování jisté osoby knězem Mgr. J.Č. působícím na Znojemsku. Biskupství brněnské na uvedený podnět reagovalo tím, že podalo na Krajské státní zastupitelství trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu. To věc postoupilo Okresnímu státnímu zastupitelství ve Znojmě, které ve spolupráci s policií věc vyšetřilo a došlo k závěru, že trestný čin se nepodařilo prokázat. Pokud by se popsaný skutek stal, byl by takový trestný čin již promlčený. Proto v srpnu 2019 územní odbor Policie České republiky se sídlem ve Znojmě věc odložil.

V prosinci loňského roku podala tatáž osoba další podnět k prošetření nevhodného jednání kněze Mgr. J.Č. Na základě této skutečnosti bylo brněnským biskupstvím neprodleně zahájeno - v souladu s platnou normou vatikánské Kongregace pro nauku víry - předběžné šetření a bylo učiněno preventivní opatření formou zákonného příkazu dle církevního práva vůči osobě Mgr. J.Č. Toto opatření se týká především pozastavení výkonu úřadu faráře, příkazu pobytu mimo farnost, zákazu pastorační práce s mládeží. Jmenovanému byl nařízen kontakt s psychologem a byl mu přidělen stálý dohled zkušeného tutora. Toto opatření se vydalo v rámci preventivní ochrany možné oběti.

Nyní brněnské biskupství provádí interní šetření celé záležitosti. Po jeho skončení budou na základě zjištěných skutečností stanoveny další kroky.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality