Biskupství brněnské

Biskup Konzbul: Naděje nás učí kreativitě.

Ilustrace
1.1.2023 - 3.1.2023

Mottem letošní Novoroční ekumenické bohoslužby byl biblický verš: „My však z moci Ducha a ve víře očekáváme spravedlnost, která je naší nadějí." (Gal 5,5) Téma naděje ve své promluvě rozvinul brněnský biskup Pavel Konzbul.

Biskup Konzbul uvedl: „Do nadcházejícího roku bych rád pro nás pro všechny rozvinul citát apoštola Pavla, o naději, který je motem této bohoslužby. Naděje a víra jsou ctnosti, které jsou navázány na stvořený časoprostor, ve kterém žijeme, pohybujeme se a jsme. Naděje dává časové ose našich životů a společenství smysl, a to jak v situacích radostných, tak bolestných - naděje nás učí kreativitě.

Naděje významným způsobem posiluje naše chování, učí nás překračovat sebe sama a to především, pokud je směřována k Bohu. Proto žalmista říká: „Skládám naději v Hospodina, čekám na jeho slovo.“ Toto Slovo se stalo o Vánocích člověkem - Spasitelem. A jak píše apoštol Pavel křesťanům do Říma: „Tato naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha svatého.“ Skutečnou naději nám do srdce vkládá Bůh prostřednictvím Ducha svatého. On jediný dokáže naše strasti a soužení proměnit a jeho působením můžeme nutné soužení snášet s vytrvalostí a vizí. Právě tuto vytrvalost a vizi, které se opírají o víru, naději a lásku, rád nám všem přeji do nového roku, a to v míře natlačené, natřesené a vrchovaté.“
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality