Biskupství brněnské

Brána naděje: druhé adventní kázání kardinála Cantalamessy

Ilustrace
14.12.2022

Po Ježíšově příchodu "smrt už není přistáním, ale vzletem". Převratné poselství naděje, které Kristus přinesl svým vtělením, dnes dopoledne znovu přiblížil kardinál Raniero Cantalamessa během druhého adventního kázání ve vatikánské aule Pavla VI.

Kazatel Papežského domu si pro letošní rok vybral verš ze Žalmu 24, 7: Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy!, a sice s úmyslem, jak vysvětlil, "aby se otevřely brány teologických ctností: víry, naděje a lásky". K druhé z nich dodal: "Jeruzalémský chrám měl bránu, které se říkalo Krásná", a "Boží chrám, kterým je naše srdce, má také "krásnou" bránu", totiž "bránu naděje". Právě tuto bránu se dnes chceme pokusit otevřít Kristu, který přichází.

Více ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality