Biskupství brněnské

Ohlédnutí za listopadovým diecézním synodálním setkáním

Ilustrace
24.11.2022

V sobotu 19. listopadu 2022 se v prostorách Biskupského gymnázia v Brně konalo diecézní synodální setkání, kterého se účastnilo přes 120 moderátorů farních skupin z brněnské diecéze, i dalších osob aktivně zapojených do synodální cesty.

O průběhu setkání informuje za diecézní synodální tým Mgr. Magdalena Volková:
„Cílem setkání bylo navázat na první diecézní fázi synody, reflektovat výstupy z diecézní i národní úrovně a pobavit se o tom, jak obsah výstupů konstruktivně uchopit, inspirovat se nápady z dobré praxe a navzájem se povzbudit v dalším společném hledání. V úvodní části nás otec biskup Pavel Konzbul provedl celým procesem, shrnul jednotlivé výstupy a nastínil vizi a směřování života v naší diecézi. Zmínil plán na vytvoření diecézní pastorační rady, stanov pro farní pastorační rady a ideu supervizní podpory pro farnosti. Následovala velmi otevřená, plodná a kultivovaná diskuze, ve které bylo znát, že lidem velmi leží na srdci život i podoba církve a že chtějí být součástí objevování cesty do budoucnosti.

Hlavní přednášku přednesl R.D. Mgr. Jiří Kaňa, který hovořil o synodální praxi církve v době apoštolů i v pozdějších podobách západní a východní církve. V další části programu bylo možné zažít synodalitu v praxi. Účastníci byli rozděleni do deseti skupin a každý měl prostor se krátce vyjádřit k předem připraveným otázkám zaměřeným na to, jak prakticky uchopit synodalitu ve farnosti a v diecézi. Jednotlivé výstupy pak byly prezentovány v další části programu na společném fóru.

Nejčastějším motivem sdělení bylo vyjádření potřeby dalšího setkávání se jak na farní, tak na diecézní úrovni. Účastníci hovořili o potížích ve vzájemném naslouchání a porozumění a o přání se těmto dovednostem učit. Byla cítit palčivá potřeba podpory a vzdělávání v oblasti duchovního růstu, v komunikaci, v praktických dovednostech v oblasti naslouchání, dialogu, zvládání konfliktů. Setkání ve skupinkách ukázala, že farnosti nechápou proces jako skončený, ale jako vyzvu k dalším praktickým krokům, které se již postupně realizují.

Výstupy byly zaznamenány a bude se s nimi dále pracovat, aby se přetavily do konkrétních kroků. Program zakončil diecézní synodální koordinátor R.D. ThLic. Petr Šikula povzbuzením k další společné cestě, kterou společně hledáme, a vlastně ještě netušíme, kam nás zavede. Otec biskup dal všem účastníkům požehnání a vyslal je zpět do jejich farností s ujištěním, že na této cestě všechny provází.“
 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality