Biskupství brněnské

6. prosinec - svátek svatého Mikuláše

Ilustrace
6.12.2022

Svatý Mikuláš žil již před 1 700 lety v Řecku a v Turecku. Zde se jako mladý stal biskupem v Myře. Jeho život byl poznamenán pronásledováním křesťanů na počátku 4. století.

I po mnoha staletích zůstává zářným příkladem štědrosti a nezištnosti. Jedna legenda říká, že Mikuláš v přestrojení obcházel obydlí chudých a kladl jim přede dveře pozlacená jablka a ořechy. Z biskupa Mikuláše se tak stal náš Mikuláš, který každý rok v předvečer 6. prosince obdarovává děti. Můžete se s ním setkat nejen v ulicích, ale také na mikulášských besídkách a nadílkách ve farnostech a sborech. Svatému Mikuláši je v brněnské diecézi zasvěceno 21 kostelů a kaplí, je například spolupatronem baziliky minor ve Žďáru nad Sázavou.


Kdo byl svatý Mikuláš?

Svatý Mikuláš se narodil kolem roku 270 v řeckém Patrasu. Kolem roku 300 se jako mladý muž stal biskupem v Myře (Turecko). Brzy poté tam začalo pronásledování křesťanů. I Mikuláš se dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři těžce trýzněn. Ještě poznamenán mučením, vystoupil r. 325 na Nicejském koncilu. Více se o jeho životě a působení s jistotou neví. Je známo už jen přibližné datum biskupova úmrtí: 6. prosince mezi roky 345 a 351.

Mikulášův kult se rozšířil asi po dvou staletích ve východní církvi, později i ve slovanských zemích. K největšímu Mikulášovu uctívání došlo od 8. století v Rusku, jehož je od té doby patronem. Od 10. století je úcta k sv. Mikuláši rozšířena v Německu, Francii a Anglii a od 11. století v Itálii, kam italští piráti přenesli v Turecku uloupené Mikulášovy ostatky. Dodnes jsou uloženy v bazilice sv. Mikuláše v jihoitalském městě Bari.

Štědrost světce vychází z legendy o obdarování tří dcer zadluženého otce, který se rozhodl prodat své dcery do nevěstince. Když se o tom dozvěděl svatý Mikuláš, vhazoval otevřeným oknem do ložnice dívek tři noci za sebou peníze, jimiž jejich otec mohl nejen splatil dluhy, ale ještě zbylo i na věno. Z této legendy vychází i typické zobrazování sv. Mikuláše se třemi zlatými jablky na knize.

Svatý Mikuláš (St. Nicolaus) naděluje dětem dárky o Vánocích v Anglii, USA, Švédsku a v dalších zemích. Ke spojení postavy sv. Mikuláše s vánoční nadílkou však ve střední Evropě nedošlo. V české tradici se mikulášská nadílka konala vždy v předvečer světcova svátku. U nás o tom pojednávají nejstarší zápisy již ze 14. století. Jinde, např. v některých oblastech Slovenska, se Mikulášova štědrost připomíná přesně v den jeho památky, 6.12., v ranních i večerních hodinách.

Více na http://www.krestanskevanoce.cz
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality