Biskupství brněnské

Mons. Jan Mráz proboštem pražské kapituly

Ilustrace
14.11.2022

Mons. Jan Mráz, kancléř Biskupství brněnského a farář u kostela sv. Tomáše v Brně, byl zvolen proboštem Královské kolegiátní kapituly Všech svatých na Hradě Pražském.

V úterý 1. listopadu 2022 proběhla v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě slavnostní poutní bohoslužba. Hlavním celebrantem byl pražský arcibiskup Mons. Jan Graubner, jenž požehnal obnovený interiér chrámu. Slavnosti se zúčastnil také kardinál Dominik Duka, pražský pomocný biskup Zdeněk Wasserbauer, generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík, velmistr řádu Křižovníků s červenou hvězdou Josef Šedivý, kolegium kanovníků kapituly Všech svatých a další duchovní. Na začátku bohoslužby přivítal všechny přítomné děkan kapituly Mons. Milan Hanuš a promluvil o průběhu a úspěšném dokončení oprav chrámového interiéru. V závěru pak Mons. Petr Piťha potvrdil ukončení svého působení v úřadu probošta kapituly a zároveň oznámil jméno nově zvoleného probošta, kterým se stal kanovník Mons. Jan Mráz.

Královská kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě Pražském byla založena císařem Karlem IV. dne 1. prosince roku 1340 při tzv. královské kapli Všech svatých na Hradě Pražském. Tehdy mezi její členy patřili především klerikové z řad úředníků panovnické kanceláře. Velké vyznamenání se kapitule dostává od téhož panovníka až 3. dubna roku 1366, kdy císař Karel na pozdvižení cti a slávy vysokého učení pražského spojuje Pražskou univerzitu s kapitulou při kostele Všech svatých tím, že místa kapitulárů vyhrazuje právě univerzitním mistrům. Věhlas naší kapituly vzrostl v 16. století, kdy byly z rozhodnutí císaře Rudolfa II. do kapitulního chrámu 29. května roku 1588 přeneseny ostatky sv. Prokopa z tehdy pobořeného sázavského kláštera. Členové kapituly jsou tak zároveň ochránci jeho hrobu.

Více o kapitule ZDE

Fotogalerie Lucie Horníkové ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality