Biskupství brněnské

Modlitba inspirovaná svatým Martinem z Tours

Ilustrace
11.11.2022

Známý autor křesťanské literatury, benediktinský mnich Anselm Grün, napsal na počest svatého Martina modlitbu, kterou tohoto velkého světce připomínáme

 

"Bože, dal jsi nám svatého Martina, který ti sloužil už jako voják a který měl soucit s bídou chudých, takže se rozdělil o plášť se žebrákem. Ale připomínáme si také biskupa Martina, který budoval církev s láskou, milosrdenstvím a zároveň s jasností.

Děti půjdou do martinského průvodu s rozsvícenými lampiony. Svatý Martin dodnes fascinuje děti tím, jak statečně rozťal mečem vlastní plášť, když viděl mrznoucího chudáka.

Často míváme pocit, že nejsme pro tento svět důležití. Nezanecháváme v něm tak zřetelnou stopu jako svatý Martin. A přece nám skrze něho chceš ukázat, že i my můžeme otisknout do světa svou stopu a že i to, co po sobě zanecháme, bude mít svůj účinek.

Daruj nám dnes svého Ducha lásky a milosrdenství, aby stopa, kterou otiskujeme do tváře tohoto světa, byla pro ostatní stopou lásky a milosrdenství, aby se tak i jejich srdce otevřelo tvému milosrdenství.


Modlitba převzata z knihy
Anselma Grüna: Moje modlitební kniha,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality