Biskupství brněnské

Vítání svatého Martina v Blansku

Ilustrace
11.11.2022

V brněnské diecézi je svatému Martinovi zasvěceno dvaadvacet kostelů a kaplí. V Blansku, kde je farní kostel zasvěcen také tomuto velkému světci, probíhají již tradičně několikadenní oslavy.

Blanenský farář P. Jaroslav Čupr vysvětluje: „Svatomartinské oslavy jsou podle starobylé tradice spojeny se zapalováním ohňů a světelnými průvody s loučemi či lampiony. V našem městě jsou děti první, kdo s rozžatými světly vítají svatého Martina. Průvod se vydává Blanskem a do přicházející zimy a temnoty nese světlo Martinova poselství. Svatý Martin mohl přinášet dobro druhým, protože sám našel Světlo. Našel toho, který může prozářit temnoty všech lidských obav, strachů, zklamání, nejistot a obtíží... Děti jdou se svými světýlky a chrání je, aby jim cestou nezhasla. My můžeme střežit světlo tím, že druhým něco dáváme – a nejen to hmotné. Můžeme se s nimi dělit o svůj čas k naslouchání, o soucítění v bolesti, o naději i o radost, o víru...“

Program akce Vítání svatého Martine v Blansku ZDE
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality