Biskupství brněnské

Plnomocné odpustky pro duše v očistci

Ilustrace
7.11.2022

Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé, kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi „očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování „očistcem“.

Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé je součástí každé mše. V období od 2. do 8. listopadu mohou každoročně věřící pro duše v očistci získat za splnění stanovených podmínek tzv. plnomocné odpustky – tedy prominutí časných trestů za odpuštěné hříchy a uzdravení jejich následků.


Podmínky pro získání plnomocných odpustků:

1. svátost smíření (v rozmezí „několika dnů“)

2. svaté přijímání (nejlépe v ten den)

3. modlitba na úmysl Svatého Otce

4. nemít zalíbení ani v lehkém hříchu

5. vykonání skutku předepsaného pro získání odpustku, tj.
1.11. odpoledne a 2.11. po celý den: v kostele se pomodlit modlitbu Páně a Vyznání víry.
od 1. do 8.11. – „dušičkový oktáv“ : na hřbitově se pomodlit za zemřelé (třeba jen v duchu).
(Dle dovolení Apoštolské Penitencierie platné od r. 2020 na 7 let je možné při návštěvě hřbitova získat odpustky již od 25.10. pro ty, kdo od 3. do 8. 11. nemohou z vážných důvodů hřbitov navštívit.)

Pokud chybí plná dispozice, tedy není některý z vypsaných bodů splněn, pak se získává odpustek částečný.

(Z webu farnosti Brno-sv. Tomáš)

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality