Biskupství brněnské

Sekretariát synody vydal poselství k výročí Druhého vatikánského koncilu

Ilustrace
13.10.2022

Po šedesáti letech od zahájení Druhého vatikánského koncilu generální sekretariát synody uvádí, že toto výročí je pro synodu a církev okamžikem "zvláštní milosti."

V poselství ke 60. výročí označil za „ovoce“ koncilu samotný synodální proces, který je „vskutku jedním z jeho nejdrahocennějších odkazů“ (tím cituje papeže Františka). Poselství také připomíná, že cílem synody je "prodloužit v životě a poslání církve ducha Druhého vatikánského koncilu" a "podporovat v Božím lidu živé osvojování jeho učení".

Více ZDE

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality