Biskupství brněnské

Biskup Konzbul: Růženec je modlitba mariánská i charismatická

Ilustrace
7.10.2022

Na začátku "růžencového" měsíce října přinášíme zamyšlení brněnského biskupa Pavla Konzbula.

Prvním mariánským obrazem Nového zákona je obraz Ducha Svatého nazývaný Zvěstování. Anděl říká Marii: „Sestoupí na tebe Duch Svatý a moc Nejvyššího tě zastíní.“ To jsou první letnice. Poslední mariánský obraz Nového zákona je opět obraz letnic, kdy Duch sestupuje na učedníky a Marii. Křesťanství má tedy jasně trvalou zkušenost, kterou před lety definoval kardinál Joachim Meisner slovy: „Kde je Maria, tam je Duch Svatý.“ Růženec tedy není jen modlitbou mariánskou, ale také charismatickou.

Odhlédneme-li od čistě náboženského pohledu na charismata, tak toto slovo v řečtině původně znamenalo zvláštní dar nebo rys osobní přitažlivosti. Před několika lety se na portále pro manažery Business Animals objevil článek s názvem „Osm věcí, které dělají charismatičtí lidé jinak“. A jsou to tyto: vyzařují radost, umějí vyprávět, mají víru, jsou přesvědčiví, umějí naslouchat a riskovat, jsou aktivní a sklenici vždy vidí zpola plnou. Myslím, že modlitba růžence nás vede právě k takovému postoji vůči světu i lidem, a to nejen v měsíci říjnu.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality