Biskupství brněnské

Žehnání zvonů ve Znojmě

Ilustrace
15.10.2022

V sobotu 15. října 2022 v 10.00 hodin požehná brněnský biskup Pavel Konzbul při slavnostní bohoslužbě tři nové zvony, které se umístí do věže kostela Nalezení svatého Kříže ve Znojmě.

Po osmdesáti letech se tak znojemský chrám rozezní všemi zvony, protože z původních čtyř zůstal kromě umíráčku ve zvonici jen jeden menší. Ostatní v první i druhé světové válce zabavili vojáci.

Kromě žehnání tří nových zvonů oslaví ve Znojmě 300. výročí obrazu Panny Marie Znojemské. Šéfredaktor farního zpravodaje Život farností Znojma Ondřej Lazárek k blížící se slavnosti upřesňuje:

"Farní kostel Nalezení sv. Kříže ve Znojmě byl od svého počátku dominikánským řádovým kostelem. V roce 1722, když olomoucký biskup schválil prokazování veřejné úcty u zdejšího obrazu Panny Marie, se stal i kostelem poutním. Od uznání této úcty letos uplyne 300 let, a právě k tomuto výročí se zdejší farnost rozhodla pořídit tři nové zvony: Vzkříšení (543 kg), Marie (372 kg) a Josef (257 kg).
Nové zvony po 80 letech doplní zvon z roku 1780, který unikl zničení během obou světových válek a společně vytvoří soubor sladěný v tónech g1-a1-c2-d2. V současnosti jsou nové zvony vystaveny v lodi kostela."

Originální uměleckou výzdobu zvonů provedla brněnská dílna Všech svatých. "Zvony propojují biblické scény, u kterých asistují andělé jako Boží poslové. Zvony budou podobně jako andělé oznamovat biblickou radostnou zvěst a vyzývat i nás k tomuto hlásání. V době plné nejistot a strachů budou nové zvony promlouvat jasným Božím slovem tlumočeným anděly a zapsaným na zvonech: Nebojte se!" uzavírá Ondřej Lazárek.

Plakát
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality