Biskupství brněnské

V Třebíči připomínají P. Meda

Ilustrace
21.10.2022

Výstava nazvaná „Český kněz v Indii, která je instalovaná v třebíčském kostele sv. Martina, připomíná salesiánského kněze P. Jana Meda, rodáka z Jihlavy. Výstavu věnovanou velké duchovní osobnosti, P. Janu Medovi, je možné navštívit do 21. října 2022.

P. Jan Med se narodil 13. dubna 1916 v Jihlavě, měl sedm sourozenců (jeho bratr Oldřich se stal také knězem-salesiánem).Ve svých třinácti letech odešel Jan k salesiánům do Fryštáku. V roce 1933 se vydal do noviciátu na Slovensku, kde 31. července 1934 složil své první řeholní sliby. Rok nato 11. listopadu 1935 nastoupil v italských Benátkách na loď a vydal se do Indie. V Bombaji přistál 22. listopadu 1935. V roce 1943 zde byl vysvěcen na kněze.Založil školu Dona Bosca v Tirumpatturu v Tamilnadu, která je nyní známou samosprávnou školou. Pracoval také na založení teologické university v Bangalore a university Dona Bosca v Maram. Napsal několik knih. Jeho sborníku duchovních písní se dosud prodalo přes 100000 výtisků.

Otec Med je mnoha Indy považován za svatého muže, protože nezištně pomáhal mnoha lidem z různých kmenů, kultur a náboženství. Jeho snahou bylo rozšířit vzdělání mezi lidmi z nedostupných hor bez potlačení místních tradic, kultury a jazyka. P. Med zemřel 25. ledna 2011.

(převzato z https://www.sdb.cz/osobnosti/jan-med/)
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality