Biskupství brněnské

Pauláni si připomínají třicet let novodobé historie ve Vranově u Brna

Ilustrace
11.9.2022

Vranov u Brna v září zahajuje novou poutní sezónu. Poutní bohoslužbu v neděli 11. září 2022 v 11.00 hodin bude slavit s vranovskými poutníky biskup Vojtěch Cikrle.

Vranov u Brna je jedno z nejvýznamnějších mariánských poutních míst brněnské diecéze, svými kořeny sahá až do 13. století. Před třiceti lety, v srpnu roku 1992, se sem na pozvání biskupa Vojtěcha Cikrleho po více než dvou stech letech vrátili pauláni, kteří zde působili od roku 1653 do zrušení konventu v roce 1784.

Na internetových stránkách Duchovního centra ve Vranově u Brna (http://dc-vranov.katolik.cz) nynější členové paulánské rodiny vzpomínají na své místní začátky. A tak se můžeme dočíst, že vranovský konvent Narození Panny Marie založil v září roku 1633 kníže Maxmilián z Liechtensteinu, spolu se svou manželkou Kateřinou Černohorskou z Boskovic a postoupil jej s vesnicemi Mořice, Srbce, Pavlovice, Vitčice a městečkem Tištínem Paulánskému provinciálovi P. Antonínu Pillotovi. 27. května 1635 pak přijali tento šlechetný dar otcové sedmatřicáté Generální kapituly řádu Nejmenších bratří sv. Františka z Pauly, konané v Marseille a zapsali nový dům do česko-německé provincie řádu. Záhy na to přivedl na Vranov P. František Richard několik francouzských bratří z provincie hrabství burgundského. R. 1638 požádal kníže Maxmilián provinciální kapitulu, aby se Vranovu dostalo práva mít vlastního představeného - korektora.
Vzhledem k tomu, že počet bratří vzrostl již na plných dvacet osob, byl pak na svátek sv. Václava r. 1640 kanonicky zvolen první vranovský korektor P. Jan Guillard. Za dlouhá léta požehnaného působení vranovské paulánské komunity, největší v celé česko-německé řádové provincii, se v této hodnosti až do osudného 12. října 1784, kdy byl konvent císařem Josefem II. zrušen, vystřídalo 144 řeholníků, vesměs mužů vysokých náboženských, mravních, vědeckých a obecně kulturních kvalit

Před třiceti lety, 30. srpna 1992, se na pozvání biskupa Vojtěcha Cikrleho pauláni na Vranov vrátili. Po více než dvou stech letech se znovu podařilo s pomocí Boží navázat ve znamení kontinuity na staroslavnou vranovskou tradici přítomnosti a služby duchovních synů sv. Františka z Pauly. Spolu se svým zakladatelem sv. Františkem z Pauly, který se v raném dětství rozhodl pro poustevnický život, chtějí pauláni i dnes navrátit sobě samým i druhým schopnost užasnout a radovat se nad krásou Božího díla.

 

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality