Biskupství brněnské

Diecézní muzeum představuje nové exponáty

Ilustrace
22.8.2022

Diecézní muzeum v Brně rozšiřuje stálou expozici Vita Christi, která je instalována v domě bývalého kapitulního děkanství na Petrově, o dva nové unikátní artefakty – dřevěné sochy zobrazující Madonu, tedy Pannu Marii jako Matku Boží. V bezprostřední blízkosti gotického deskového obrazu Madona z Veveří jsou nově instalovány dřevěné skulptury Madona z Klobouk a Madona z Předína.

Socha Madony z Klobouk je jednou z nejstarších dřevěných skulptur dochovaných na našem území. Jedná se o dřevěnou plastiku složenou z dvoudílného bloku dubového dřeva se zadním deskovým krytem, odlehčenou vyžlabením, s fragmenty původní polychromie. Panna Maria sedí na trůně a sama drží na klíně malého Ježíše, je zde tudíž podle ikonografie zobrazena jako Sedes sapientiae, tedy Trůn Boží moudrosti. V tuto chvíli se jedná o nejstarší datovanou dřevěnou sochu na Moravě. Socha je zřejmě středověkým importem z oblasti Porýní. Název Madony je odvozen od jejího posledního známého umístění.

Socha Madony z Předína je datovaná do období po roce 1450. Jedná se o plnou plastiku z lipového dřeva s částečně zachovanou původní polychromií od neznámého moravského mistra. Obě představované dřevěné skulptury zobrazující Madonu jsou nově ke zhlédnutí ve stálé expozici Diecézního muzea v Brně, která je otevřena denně mimo neděli od 10.00 do 17.00 hodin.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality