Biskupství brněnské

Pavel Kafka novým generálním vikářem v Brně

Ilustrace
29.6.2022 - 4.7.2022

Při slavnostní bohoslužbě v den diecézních patronů sv. Petra a Pavla 29. června 2022 oznámil biskup Pavel Konzbul jména svých nejbližších spolupracovníků. Generálním vikářem brněnské diecéze jmenoval od 1. července 2022 R.D. Mgr. Pavla Kafku.

Životopis generálního vikáře Pavla Kafky
Pavel Kafka se narodil 8. května 1974, pochází z Náměště nad Oslavou. Po maturitě v roce 1992 byl přijat do Teologického konviktu v Litoměřicích a následně na Teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1994 studium přerušil a rok působil jako asistent rektora Teologického konviktu. V roce 1995 pokračoval ve studiích teologie na Papežské Lateránské univerzitě v Římě. Po jejich dokončení a jáhenském svěcení vykonával roční praxi ve farnosti Brno-Bystrc.

Dne 24. června 2000 přijal z rukou biskupa Vojtěcha Cikrleho kněžské svěcení a byl ustanoven jako farní vikář pro farnosti Blansko a Adamov. Od 1. srpna 2002 působil jako farář ve farnostech Kunštát na Moravě a Sebranice. V letech 2000 až 2008 vyučoval křesťanskou etiku na Biskupském gymnáziu v Letovicích, kde působil rovněž ve službě spirituála.
V srpnu 2009 byl jmenován děkanem děkanství hustopečského a ustanoven farářem farností Hustopeče u Brna, Starovice a Starovičky. O dva roky později byl zvolen do Kněžské rady brněnské diecéze.

V červenci roku 2016 byl Pavel Kafka jmenován biskupským delegátem pro materiální zajištění kněží a pastorace brněnské diecéze a správcem nově vzniklého Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze – PULS. Díky jeho osobnímu nasazení se PULS stal jedním z pilířů financování v brněnské diecézi a stal se inspirací pro další diecéze.
Kromě toho byl P. Pavel Kafka pověřen vedením formace stálých jáhnů a od roku 2020 je administrátorem farností Domašov a Svatoslav.