Biskupství brněnské

14. ročník Noci kostelů se koná 10. června 2022

Ilustrace
10.6.2022

Do 14. ročníku Noci kostelů, která proběhne 10. června 2022, se v brněnské diecézi k dnešnímu dni (7. června) zapojilo rekordních 229 míst s nabídkou 1 044 programů. V Brně městě je zapojeno 48 míst, v Brně-venkově 42. K letošním novinkám patří například kaple Panny Marie Líšeňské nebo kaple Panny Marie bolestné, Slatinka.


Podrobnější informace a nabídky Noci kostelů 2022:

Velkou zajímavostí je zámecká kaple sv. Františka Serafínského (z Assisi), která se letos poprvé otevře v rámci Noci kostelů.
V kapli zazní v reprodukované podobě dvě hudební díla Leoše Janáčka: jedním z nich je kompozice Zdrávas Maria, kterou skladatel osobně věnoval Leopoldině Serényiové, určená k uvedení na dobročinném koncertu v Luhačovicích.

V letošním roce se znovu otevře veřejnosti kaple Kristus na hoře Olivetské. Tentokrát zde můžete navštívit workshop se zpívajícím sochařem Patrikem Vlčkem věnovaný poslednímu císaři Karlu I. Habsburskému k výročí 100 let od jeho úmrtí. V areálu bývalého kláštera sester voršilek bude možnost navštívit i charitativní trhy.

K dvoustému výročí narození J. G. Mendela si v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně připravili přednášku o Augustiniánech a jejich významu ve vědě a kultuře.
Další významné výročí letošního roku je čtyřistatřicáté výročí narození J. A. Komenského. Zde lze zhlédnout nejnovější filmovou verzi Komenského životopisu ozvláštněnou přítomností malíře Rembrandta, který ve druhé polovině 17. století Jana Amose skutečně v Amsterodamu namaloval. Film je obsazen plejádou známých českých filmových herců.

V Adamově čeká návštěvníky komentovaná prohlídka Světelského oltáře, významné památky pozdně gotického řezbářství, v Dlouhé Lhotě zazpívá místní sbor Natanael, farnost Sloup zve na výstup do jižní věže kostela s největším zvonem.
Kdo zavítá na Noc kostelů do Ostrovačic, má možnost komentované prohlídky ostrovačické prelatury s hudebním překvapením. (Prelatura je vrcholně barokní zámeček, rezidence rajhradských Benediktinů, kulturní památka s barokními nástěnnými malbami.)
Světelný průvod se uskuteční v Rosicích u Brna od kostela sv. Martina ke kapli Nejsvětější trojice.
Ve Starém Hobzí připravují ochutnávku domácích chlebů, protože z nedalekých Tasovic pocházel sv. Klement M. Hofbauer, který byl původním povoláním pekař.

 Noc kostelů v číslech

Země/Rok 2009 2010 2011 2012 2013
  Zapojených kostelů Návšt.         vstupů Zapojených kostelů Návšt.         vstupů Zapojených kostelů Návšt.         vstupů Zapojených kostelů Návšt.         vstupů Zapojených kostelů Návšt.         vstupů
RAKOUSKO 700 320 tis. 744 350,000 715 310,000 615 320,000 730 300 000 
ČR 34 100,000 418 252,000 939 352,000 1229 430,000 1364 450,000
Brněnská diecéze 25 93,500 83 111,000 138 118,000 149 121,000 169 123 000 
Brno 19 88,000 28 92,000 37 95,000 37 95,000 42 95 000 
SR   96 23,000 186 40,000 48  
ESTONSKO   13 7,000 13  

 

Země/Rok 2014 2015 2016 2017 2018
  Zapojených kostelů Návšt. vstupů Zapojených kostelů Návšt. vstupů Zapojených kostelů Návšt.     vstupů Zapojených kostelů Návšt. Zapojených kostelů Bodů
vstupů programu
RAKOUSKO 700 325000 710 310000 722 300000 715 310000 700 325,000
ČESKÁ REPUBLIKA 1429 450000 1,483 450000 1,476 500000 1,455 460000 1484 500000
Brněnská diecéze 160 128000 184 128000 156 120000 184 120000 186 115000
Brno 45 95000 51 100000 50 100000 44 95000 47 90000
SLOVENSK0 38   49   44   38   22  
ESTONSKO 15   17   47   54   53  

 

Země/Rok 2019 2020 2021 2022(k 7.6.2022)
  Zapojených kostelů Bodů programu Zapojených kostelů Bodů programu Zapojených kostelů Bodů programu Zapojených kostelů Bodů programu
RAKOUSKO 692     3 000            
ČESKÁ REPUBLIKA 1621 7,630 1157   1230 Více než 4400 1707 6995
Brněnská diecéze 204 1,201 127 500 144 540 229 1043
Brno 49 695 20   35   50 302
SLOVENSK0 25              
ESTONSKO 38              

 

Vizuální styl Noci kostelů 2022

Autorkou vizuálního stylu je rakouská grafička Vera Rieder. Mottem vizuálního stylu je každý rok jiný biblický verš, jehož součástí je právě slovo „noc“. V letošním roce z knihy Žalmů: „Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou noc mu budu zpívat a chválit ho.“

Inspirace v Rakousku

V roce 2005 proběhla první Noc kostelů (Lange Nacht der Kirchen) ve Vídni. O rok dříve nechal kostelník v jednom z vídeňských kostelů večer během úklidu kostel otevřený, a zjistil, že otevřené dveře ve večerní atmosféře jsou pozváním pro kolemjdoucí, aby vstoupili. Během čtyř let se akce spontánně rozšířila do celého Rakouska a každoročně se do Lange Nacht der Kirchen zapojuje na 700 kostelů a modliteben.
V roce 2009 Noc kostelů „překročila hranice“ a otevřely se také kostely a modlitebny v Brně a na několika dalších místech v České republice. V roce 2010 se Noc kostelů konala již v celé České republice, v roce 2011 poprvé na Slovensku, od roku 2012 probíhá Noc kostelů (estonsky Kirikute Öö) také v Estonsku, v roce 2016 se konala poprvé ve Švýcarsku.

Tradiční programová nabídka:

Podobně jako v předchozích ročnících bude připravena pestrá nabídka programů: hudební programy klasické i moderní (např. varhanní, gospelová, chorální a multižánrová vystoupení), přednášky a besedy, tvořivé programy, komentované prohlídky chrámových prostor i běžně nepřístupných míst, možnost výhledů z věží, prohlídkové okruhy, cesty ve světle svící, aj.

Zájemci mohou navštívit mj.:

• výstupy na věže: Brno katedrála sv. Petra a Pavla, kostel sv. Vavřince Brno-Řečkovice
• nemocniční kaple: psychiatrická nemocnice Černovice
• kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova na Lidické či kapli sv. Václava v Žabovřeskách.


Webové stránky Noci kostelů

Jako průvodce návštěvníka Noci kostelů mohou sloužit také internetové stránky www.nockostelu.cz, s programy zapojených kostelů a modliteben v responzivní podobě pro uživatele na jejich počítačích a zejména mobilních zařízeních. Web Noci kostelů umožňuje uživatelům v terénu jednoduše zobrazit kostely a probíhající programy v jejich blízkosti v závislosti na aktuální poloze. Na stránce kostela je k dispozici program Noci kostelů a také další informace o kostele, např. i o pravidelných bohoslužbách, které v něm probíhají. Tyto informace nejsou do systému vkládány centrálně, ale přímo jednotlivými pořadateli v místech, kde se Noc kostelů koná.


Moje Noc kostelů: Naplánujte si vlastní program Noci kostelů

Vytvořte si vlastní program z nabídky Noci kostelů. Přes tlačítko Moje Noc, které se zobrazí
v detailu každého bodu programu, si můžete jednoduše poskládat vlastní cestu pro Noc kostelů. Programy, které jste si vybrali, najdete potom v nabídce pod odkazem Moje Noc. Tímto způsobem můžete další programy přidat, jiné smazat nebo celý seznam vytisknout. Na stránce Moje Noc se také automaticky zobrazí mapa s označenými kostely, ve kterých probíhají zvolené programy.


Noviny s programem Noci kostelů zapojených míst v Brně a okolí

Také letos se zájemcům z Brna a okolí dostávají informační noviny s programy v Brně a okolí. Zájemci si mohou předem vybrat ze stovek programů. Součástí novin jsou také pozvánky na následné akce v daném místě během roku. Noviny jsou zdarma k dispozici v jednotlivých zapojených kostelech, sborech a modlitebnách, v informačních a volnočasových centrech, v knihovnách, na úřadech a v další řadě míst. K dostání budou v kostelech i během samotného programu Noci kostelů.

Cyklotrasy Noci kostelů

Ve Starovicích je součástí programu Giro d´Starovice - cykloturistické putování po kapličkách a křížcích ve farnosti Starovice.

Další cyklotrasy budou zveřejněny na webových stránkách Noci kostelů a v mobilní aplikaci.


Další a podrobné informace o Noci kostelů nabízejí
internetové stránky www.nockostelu.cz

 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality