Biskupství brněnské

Biskupství brněnské na 102. Katolických dnech

Ilustrace
6.6.2022

V německém partnerském městě Stuttgart se v uplynulých dnech konaly již 102. Katolické dny. Tentokrát byly věnovány tématu „sdílení života“, které se vyvinulo z uplynulého období pandemie, v němž byly tyto možnosti značně omezené.

Dr. Božetěch Hurt, jeden z účastníků z týmu Biskupství brněnského, se za touto akcí krátce ohlíží:

„Lidé měli na setkání ve Stuttgartu možnost setkat se, vyměnit si názory na aktuální otázky a zároveň hledat řešení nových relevantních otázek. Probíhaly různé pódiové diskuse a setkání. Bylo možné načerpat i po duchovní stránce, protože každý den byla nabídka několika mší, meditací a adorací. Hlavním tématem celého setkání bylo sdílení života, což bylo během těchto dnů zcela patrné.

Velkým kulturním příspěvkem bylo vystoupení hudebního sboru z Národního divadla v Brně, který prezentoval Jazzovou mši od autora Jaromíra Hniličky. Záštitu nad tímto vystoupením převzal náměstek primátorky Petr Hladík. Po vystoupení následoval několikaminutový aplaus ve stoje. Během dalšího dne se konalo dvojí vystoupení žáků Cyrilometodějského církevního gymnázia, v jejichž podání zazněl krásný koncert ke sbližování národů, a hudebně doprovodili také večerní bohoslužbu. Bylo vidět, že jsme muzikantský národ.

Oba velké městské centrální parky a rovněž hlavní obchodní třída byly posety stánky jednotlivých německých diecézí, různých hnutí a iniciativ, křesťanských televizí a rozhlasových stanic, charitativních organizací a nápomocných iniciativ.
Brněnské biskupství mělo na těchto dnech svůj prezentační stan, kde představilo aktuální projekty, jako je Církevní turistika, Noc kostelů a opravy významných kostelů, např. sv. Jakub v Brně. Zástupci ostatních diecézí, kteří měli svoje stanoviště vedle nás, se mohli jimi nechat inspirovat a naopak naše výprava jejími projekty.

U našeho stánku se zastavovali především lidé, kteří měli svoje předky na našem území, někteří byli ze sdružení Ackermann-gemeinde. Hlásili se k nám lidé, kteří navštívili poutní místa naší diecéze a rádi na ně zavzpomínali. Díky Bohu za tyto pěkné požehnané dny, poznávání nových iniciativ a růst všech vztahů, které podporují růst víry a dobra…“