Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha Svatého v katedrále na Petrově 2022

Ilustrace
5.6.2022

V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí biskup Vojtěch Cikrle v neděli 5. června 2022 v 10.30 hodin při bohoslužbě slavnosti Seslání Ducha Svatého svátost křesťanské dospělosti.

Svátost biřmování přijmou biřmovanců nejen z petrovské farností, ale také z jiných farností z Brna a jeho okolí.
 

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality