Biskupství brněnské

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc květen 2022

Ilustrace
2.5.2022

Modleme se za mladé lidi, povolané k plnosti života, aby v Marii nacházeli vzor naslouchání, hloubky rozlišování, odvahy víry a odhodlání ke službě.

Více ZDE